Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Judas och Henok

Fråga: I Judasbrevet 14-15 citerar författaren Henoks bok 1:9 och skriver att det var "Enok, den sjunde från Adam" (1917) som profeterade detta. Dock anses ju Henoksboken ha tillkommit 180-64 f Kr. Om Bibeln är sann, ska då inte Judas angivelse av Henok som författare vara riktig, och Henoksboken sålunda ha överlevt syndafloden och vara över 5000 år gammal? (O.A.)

Svar: Först av allt: Judas anger ingenstans Henok som författare till Henoksboken. Däremot återger han en mening ur den apokryfiska Första Henoksboken, som han uppger är en profetia av "Henok i det sjunde släktledet efter Adam".

Första Henoksboken skrevs mycket riktigt något sekel före vår tideräknings början. Huruvida Judas kände till när boken var skriven är väl tveksamt (jag betvivlar att vanligt folk hade några sådana kunskaper om den litteratur som fanns).

Oavsett vilket, så utgår han uppenbarligen från att innehållet i boken (dvs berättelsen och profetiorna) verkligen härrör från den Henok som tillhörde den sjunde generationen efter Adam. Han citerar alltså Henoks profetia med hjälp av texten i en senare författad bok. På samma sätt som vi kan använda oss av en nutida historiebok som skildrar Gustav Vasas liv och ur den citera vad Gustav Vasa sa.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var finns Henoks profetior?
I Judas bok nämns att någon Henok profeterade om hur Herren en dag ska komma med sina tusentals heliga. Vem var Henok och var kan man läsa hans profetior i helhet?

Henoks bok
Varför tog kyrkan inte med Henoks bok i bibeln? Vad var det man var så rädda för eftersom man försökte och nästan lyckades utplåna den sånär som på tre undangömda exemplar?

Antikristliga apokryfer
Varför anses apokryferna som antikristliga?

Jesu släktingar
De sista av Jesu släktingar som vi vet något om är några barnbarn till Jesu bror Judas som fanns bland dem som ställdes inför kejsar Domitianus.

Jesu syskon
Några av Jesu bröder kom senare - efter den chockartade upplevelsen då de mötte sin bror vid liv sedan han avrättats av de romerska ockupanterna - att bli övertygade om att han verkligen var Messias.

Apokryfer
Luther placerade apokryferna som ett bihang till Gamla testamentet under rubriken: 'Apokryfer, det är böcker som inte aktats lika med den Heliga skrift, men likväl är goda och nyttiga att läsa.'


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...