Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Korpelarörelsen

Fråga: Kan ni hjälpa mig med för- och efternamn på den person som startade en extatisk väckelserörelse i Lappland på 1930-talet? (L.K.)

Svar: Jag antar att du syftar på Korpelarörelsen som uppstod bland laestadianerna i Kirunatrakten på 1930-talet.

Upphovsman till denna extatiska väckelserörelse var den 28-årige finske predikanten Toivo Korpela. År 1928 började han verka som finskspråkig väckelsepredikant bland laestadianerna i övre svenska Tornedalen och lappmarken. Rörelsen fick omkring 300 medlemmar. Efter konflikter med äldre konservativa læstadianledare återvände Toivo Korpela till Finland år 1934.

Samma år började nya manliga och kvinnliga profeter predika domedagens snara ankomst. Efter hand urartade rörelsen och kom att präglas av spritorgier och sexuella utsvävningar. År 1939 dömdes 45 personer för sedlighetssårande handlingar och sedan försvann Korpelarörelsen från offentligheten.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristna sekter
De senaste åren har det varit mycket prat om kristna sekter av olika slag. Varför har det plötsligt blivit så många sekter?

Jesus - ledare för en sekt?
Egentligen var väl Jesus en sektledare som bröt sig ut ur den traditionella judendomen?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är summan av all de människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.

Katoliker, ortodoxa och protestanter
Läromässigt, när det gäller själva grunden, tron på att Jesus är Kristus (dvs Messias) och att var och en som tror på honom får evigt liv, är det ingen större skillnad mellan de olika kristna kyrkorna.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...