Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

De första missionärerna i Afrika

Fråga: När kom de första missionärerna till Afrika? (H.I.)

Svar: Enligt traditionen var evangelieförfattaren Markus den förste missionären i Afrika. De tidiga kristna författarna Clemens och Eusebius berättar båda att han var verksam i egyptiska Alexandria på Afrikas nordkust redan 20 år efter den kristna församlingens grundande. Här startade han en viktig katekesskola och här ska han också ha lidit martyrdöden.

(Den allra förste afrikan som kom till tro på att Jesus var Messias var annars den etiopiske eunucken som Filippus döpte, något som det berättas om i Apg 8:26-39.)

Kristendomen växte sig snabbt stark i Alexandria och staden blev ett av den kristna kyrkans viktigaste centra. Även det etiopiska Aksumriket nåddes av kristen mission från Syrien redan under de första århundradena och blev i mitten av 300-talet under kung Ezana ett kristet rike.

Under antiken var den afrikanska kristendomen i stort sett begränsad till länderna i kontinentens norra del. Kyrkorna i Egypten, Nubien och Etiopien frambringade en rad tänkare och teologer. Härifrån kom Origenes, Tertullianus, Athanasius och Kyrillos, liksom Antonius och Pachomios, klosterväsendets grundare. I den andra änden av den nordafrikanska kustlinjen framträdde storheter som Cyprianus och Augustinus av Hippo (som med den romerska statsmaktens stöd fick ansvaret för kristendomens utbredning i Afrika).

Men i och med islams utbredning på 600-talet försvann den afrikanska kristendomen nästan helt. Kvar fanns bara kyrkan i Etiopien och den koptiska kyrkan i Egypten. På 1200-talet begav sig Raymond Lull iväg för att predika evangelium för muslimerna i Afrika där han led martyrdöden, och omkring 1300 fanns bara obetydliga spår kvar av de en gång så livaktiga kristna församlingarna i området. Undantaget var den etiopiska kyrkan som hade en blomstringstid från mitten av 1200-talet till 1400-talets slut.

Det var först då, i slutet av 1400-talet, som det gjordes några nya kristna missionsinsatser i Afrika. Det viktigaste arbetet utfördes av portugisiska romersk-katolska missionärer och fram till 1850 var missionsverksamheten huvudsakligen koncentrerad till kontinentens kustområden. Men under andra hälften av 1800-talet skedde sedan en snabb expansion av den kristna missionen i Afrika sedan David Livingstone öppnade en väg till kontinentens inre. Därefter trängde en ström av både katolska och protestantiska missionärer in i Afrika för att predika evangelium.

De första svenska missionärerna kom till Afrika 1865, utsända av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Apostlarnas resor - vem betalade?
Hur fick Jesus lärjungar plötsligt stora ekonomiska resurser och framför allt språkliga förmågor att resa långt och predika för andra folk?

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Augustinus
Augustinus kom att få stor betydelse för den kristna teologin. Både den katolska och den evangeliska kyrkan betraktar honom som en av sina största lärare.

Afrikanska katoliker och muslimer
På den afrikanska kontinenten beräknas det i dag finnas 400 miljoner kristna och 300 miljoner muslimer.

Alla Israels städer
Jesus sa ju till sina lärjungar att de inte ens skulle hinna igenom Israels städer förrän han kom tillbaka. Är han möjligen lite försenad...?

Vad händer dem som inte är kristna när Jesus kommer?
Vad kommer att hända med dem som inte har blivit omvända innan Jesus kommer tillbaka? Är alla chanser till frälsning borta för deras del?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...