Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

De kristna och judarnas bibel

Fråga: Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel? (L.E.)

Svar: De första kristna var judar och deras heliga skrift bestod av de böcker som ingår i det vi numera kallar "Gamla testamentet".

Ordet "kristen" kommer av det grekiska ordet Christos (Kristus) som liksom det hebreiska Mashiah (Messias) betyder ungefär "Guds utvalde konung". De gamla israelitiska profeterna hade för länge sedan vidarebefordrat Guds löfte till folket om att en dag skulle Gud sända sin "Messias" som skulle befria folket från allt förtryck och upprätta ett Guds rike. När Messias kom, i en vanlig snickares gestalt, var det bara ett fåtal av invånarna som trodde att denne snickare, Y'shua (Jesus), verkligen var Messias (Kristus). Efter det att han avrättats och uppstått var de helt övertygade om saken och de slöt sig samman i en grupp som väntade på att han skulle komma tillbaka igen och upprätta sitt rike.

De här människorna var fortfarande judar, både såsom folk och i fråga om religion. Det enda som skilde dem från alla andra i landet var att de var övertygade om att de gamla profetiorna hade gått i uppfyllelse och att Messias (Kristus) hade kommit. Men i övrigt fortsatte de att följa sin religion - de gick i templet och i synagogan, de firade alla högtider som Gud uppmanat deras förfäder att fira, de åt koshermat, och de läste i sin heliga skrift, det vi numera kallar för "gamla testamentet". Någon annan helig skrift existerade inte - Nya testamentets böcker hade fortfarande inte författats.

Så småningom började man inom den unga kristna församlingen (som fortfarande enbart bestod av judar) att skriva ner berättelserna om Jesu liv och man sparade de brev som församlingens ledare skickade till de olika grupperna av jesustroende som växte upp runtom i det romerska riket. De här skrifterna (som skrevs på den tidens världsspråk, grekiska) läste man vid sina möten jämsides med de gamla heliga böckerna. Med tiden kom församlingens skrifter att fogas till dessa gamla böcker och bilda en helhet som man gav beteckningen "Bibeln" och som följaktligen bestod av två delar: de hebreiska skrifterna (Gamla testamentet) och de grekiska skrifterna (Nya testamentet).

Jesus Kristus påpekar själv att det judiska folkets heliga skrifter, "Gamla testamentet", var och är Guds ord, och de nytestamentliga skrifternas författare hänvisar gång på gång till Gamla testamentets böcker och exempelvis profeternas ord om Messias som gick i uppfyllelse genom Jesus (Apg 18:28).

Hela Nya testamentet baserar sig följaktligen på den uppenbarelse av Guds vilja med mänskligheten som finns i Gamla testamentet, och hela tron på Jesus som Messias grundar sig på den gamla israelitiska förhoppningen om en kommande gudakonung (utan GT skulle till och med ordet "Messias" eller "Kristus" vara omöjligt att förstå). Det är således helt naturligt att Kristi efterföljare, de kristna, fortsatte att använda sig av GT som sin heliga skrift även sedan tron på Jesus hade spridit sig ut över det romerska riket och kommit att omfatta människor av olika folkslag och religioner.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jude och kristen
Jag är jude och vill bli kristen. Vilka konsekvenser kan det bli för min del? Förlorar jag min tillhörighet till Gudsfolket eller inte? Hjälp mig få klarhet i den frågan.

Bibelns helger - Herrens högtider
Redan under de första århundradena slutade den kristna församlingen att fira de bibliska helgerna - därför att de betraktades som judiska och därför avskyvärda.

Jerusalems förstörelse
Den kristna församlingen i Jerusalem räddade sig ut ur staden och undan angriparna, tack vare att man tagit Jesu varning på allvar...

Sabbaten och den kristna kyrkan
De kyrkliga ledarna tog mer och mer avstånd från allt som hade någon anknytning till judarna.

Judar, kristna och koshermat
Varför äter kristna griskött när inte judarna gör det? Varför äter inte kristna koshermat?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...