Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Att dö som martyr

Fråga: Hur dör man om man dör "martyrdöden"? (V.K.)

Svar: Ordet ”martyr” kommer av det grekiska ordet martys som helt enkelt betyder "vittne", exempelvis i rättsliga sammanhang. I Nya testamentet används ordet särskilt om dem som vittnar om Kristus. Efter hand kom det att få betydelsen "blodsvittne" och blev benämningen på den som dog på grund av sin tro, dvs dog som martyr - "dog martyrdöden".

Stefanus, en av de sju grekisktalande judar som utsågs till att ha omsorgen om fattiga änkor i församlingen i Jerusalem, anses ha varit den förste kristna martyren. Förutom att han skötte många praktiska saker, predikade han och gjorde underverk. Det ledde så småningom till att han arresterades och ställdes inför Stora rådet, Sanhedrin.

Hans försvarstal - som han avslutade med att anklaga sina landsmän för att ha dödat Messias - väckte emellertid så stor ilska att rättegången avbröts. Därefter förde man ut honom ur staden och stenade honom till döds. När han dog, bad han Gud förlåta hans mördare. (En av dem som var närvarande vid mordet på Stefanus var Paulus, som på den tiden fortfarande förföljde de kristna.)

Många andra i den unga kristna församlingen skulle gå samma öde till mötes som Stefanus och dö för sin tro. Enligt "Encyclopaedia of World Christianity" led cirka 25 000 kristna martyrdöden enbart under det första århundradet. Bland dem fanns de flesta av Jesu närmaste lärjungar - Petrus, Paulus, Andreas, Tomas, Filippus, Bartolomeus, Jakob (Alfeus son), Simon seloten, Mattias, Markus och Barnabas - som tidigt började resa runt till de judiska kolonierna i romarriket för att berätta att den väntade Messias hade kommit.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den kristna kyrkans martyrer
Jag undrar vilka som blev martyrer under 100-talet till 400-talet? (E.N.)

Hur dog Jesu lärjungar?
Den ende som vi säkert vet dog en naturlig död var aposteln Johannes...

Korsfästes Petrus upp och ner?
Aposteln Petrus sägs ha blivit korsfäst med huvudet nedåt därför att han ansåg sig ovärdig att dö på samma sätt som Jesus.

Är katolikers böner till helgon avgudadyrkan?
Står det någonting i Bibeln om helgon? Det står ju att man inte ska tillbe någon annan än Gud själv! Innebär det att katolikernas böner till helgonen är avgudadyrkan?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...