Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Den kristna kyrkans martyrer

Fråga: Jag undrar vilka som blev martyrer under 100-talet till 400-talet? (E.N.)

Svar: Det var många. Väldigt många...

Enligt "Encyclopaedia of World Christianity" (Oxford University Press, 1982) led cirka 25 000 kristna (däribland de flesta apostlarna) martyrdöden enbart under det första århundradet. Andra århundradet blev cirka 55 000 martyrer (däribland Polykarpos som varit lärjunge till aposteln Johannes). Under det tredje århundradet tillkom 330 000 martyrer, och under det fjärde århundradet - dvs fram till år 400 - 1 540 000, men här rör det sig om för oss ganska okända personer.

Här är emellertid några av de mer "kända" martyrerna under de första fyra århundradena:

31-100 Petrus, Paulus, Andreas, Tomas, Filippus, Bartolomeus, Jakob (Alfeus son), Simon seloten, Mattias, Stefanus, Markus och Barnabas.

100-200 Polycarpus, Irenaeus, Ptolemaios, Lucius, Symeon, Carpus, Papylus, Agonathice, Apollonius och Blandina.

200-300 Maximus, Quinta, Marinus, Pionius, Acacius, Lucianus, Marcianus, Apollonia, Serapion, Cronius, Hero, Attus, Isidore, Conon och Perpetua.

300-400 Euplius, Irene, Agape, Agnes, Anastasia, Barbara, Januarius, Johannes, Paulus, Phlor, Laur och Vitus.

När år 401 började hade nästan två miljoner kristna - varav de allra flesta förblir okända och anonyma - dött som martyrer under de förföljelser som kyrkan utsattes för av de romerska härskarna. Men under 300-talet hade samtidigt kyrkan förvandlats från förföljd till förföljare. I fortsättningen var det kyrkan, en institution som kom allt längre och längre bort från sin Mästares ord, som skapade martyrer genom att uppträda lika grymt mot oliktänkande som den romerska staten en gång uppträtt mot de kristna.

Människan tycks aldrig vilja lära sig...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När dog Jesu lärjungar
När, var och hur dog Jesus lärjungar?

Martyrer och självmordsbombare
Vad är en martyr och hur ser man på martyrer enligt kristendomen? Är det någon skillnad på martyrer förr och nu? Kan man jämföra kristendomens martyrer med islams självmordsbombare?

Att dö som martyr
Hur dör man om man dör ’martyrdöden’?

Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld.

Har Gud skapat ondskan?
Om människan kan välja ont måste det komma någonstans ifrån. Ondska kan inte uppstå ur intet. Om Gud är skaparen av allt, måste han ha tänkt de tankar vi tänker. Om vi tänker ont måste det komma från Gud. Alltså en ond gud.

Hur blir en person helgon?
Hur går själva processen for helgonförklaring till? Vad är det för kriterier?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...