Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Martyrer och självmordsbombare

Fråga: Vad är en martyr och hur ser man på martyrer enligt kristendomen? Är det någon skillnad på martyrer förr och nu? Kan man jämföra kristendomens martyrer med islams självmordsbombare? (A.W.)

En martyr är någon som dör för det han eller hon tror på, oavsett vilken religion man tillhör. Det är alltså ingen skillnad mellan muslimer som dör för sin tro eller kristna som dör för sin tro. Båda är människor som håller fast vid sin tro även om det kostar dem livet, eller som offrar livet för något de anser vara mycket större och viktigare än deras eget liv.

Det är svårt att säga om det är någon skillnad på vår tids och forna dagars martyrer. Människor som förföljs och dödas för sin tro lider sannolikt lika mycket i dag som de gjorde i Hitlers koncentrationsläger, under den katolska kyrkans inkvisition, under de "kristna" korsfararnas massakrer på muslimer eller de romerska kejsarnas förföljelser. Metoderna är lite mer sofistikerade i dag - martyrerna kastas inte till lejon längre - men att brännas inne levande i en kyrka eller en moské är minst lika grymt.

Skillnaden mellan kristna martyrer och självmordsbombare är att kristna martyrer dör på grund av förföljelser och bara "offrar" sitt eget liv - inte andras. Självmordsbombarna är däremot ute efter att döda så många som möjligt - och tvekar inte att offra sitt eget liv för den skull.

Självmordsbombarna är snarare att likna vid vilka soldater som helst som offrat sitt eget och andras liv i krig och andra konflikter genom tiderna. De är beredda att dö och döda - även oskyldiga människor - för någonting de anser vara värt att dö och döda för. I soldaternas fall ofta inte ens en övertygelse, utan bara en order...

I Vietnam offrade till exempel 58 256 amerikaner livet och tog med sig hundratusentals oskyldiga civila vietnameser i döden. Mer än 4 000 amerikaner offrade livet i Irak - och dödade minst 70 000 oskyldiga civila.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Att dö som martyr
Hur dör man om man dör ’martyrdöden’?

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Den kristna kyrkans martyrer
Enligt 'Encyclopaedia of World Christianity' led cirka 25 000 kristna (däribland de flesta apostlarna) martyrdöden enbart under det första århundradet.

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vad vet vi om vad som hände efter Jesu himmelsfärd med de män som varit hans lärjungar? Finns det dokumenterat vart de tog vägen och vad de gjorde?

När dog Jesu lärjungar?
När, var och hur dog Jesus lärjungar?

Är olyckor Guds straff?
Är naturkatastrofer och olyckor av olika slag straff från Gud?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...