Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Säger Bibeln att otrogna kvinnor ska stenas?

Fråga: Är det bara i Koranen det står att man skall stena kvinnor till döds när de bedragit sin man? Står det inte också någonstans i Bibeln att en otrogen kvinna skall straffas? (P.E.)

Svar: Det står faktiskt inte i Koranen att kvinnor ska stenas. (Koranen tar över huvud taget inte upp brott och straff på det viset, utan den rättsliga sidan av livet regleras av islams "lagbok", Sharia. Däremot står det i Bibeln. Men det är inget som gäller oss i dag.

Vi ska komma ihåg att i stort sett hela Gamla testamentet också utgör det hebreiska folkets historia, och i Moseböckerna kan man läsa om vad som uttryckligen beskrivs som "föreskrifter för Israels folk". Det rör sig alltså om den omfattande lagsamling som israeliterna hade att följa för flera tusen år sedan. Den gäller alltså inte för andra folk i andra tider!

Dessa nationella lagar och regler var ofta väldigt hårda och grymma, precis som hos de flesta andra folk på den tiden (och i exempelvis många muslimska länder än i dag). Man hade dödsstraff genom stening för handlingar som vi i dag möjligen tycker är omoraliska, men inte värre än så. Den som till exempel låg med sin svärförälder eller med någon av samma kön eller var otrogen mot sin man eller hustru skulle straffas med döden. Och den som åt en blodig biff (eller hade sex med en kvinna som hade mens) skulle landsförvisas.

När Gud agerar för att visa människan rätt (som då han hjälpte de gamla israeliterna att forma ett samhälle som skulle överleva i Kanaans land, omgivna av fiender), gör han det med "anvisningar" som är relaterade till den tid och situation hon just då befinner sig. Det betyder att han hela tiden måste ha överseende med deras okunnighet och omognad samtidigt som han förser dem med "moraliska redskap" som för dem mot en större mognad.

Lagsamlingarna i Moseböckerna är ett exempel där tillämpningen av Guds stora "grundlag för mänskligheten" - de tio budorden - anpassats till ett nomadiskt herdefolks förhållanden, deras aktuella omständigheter och deras mognad. (Här måste Gud dessutom ta hänsyn till att deras roll som Guds "egendomsfolk" var en avgörande del i hans totala frälsningsplan för mänskligheten.)

På samma sätt, på grund av israeliternas ofullkomlighet - "deras hårda hjärtan", som Jesus uttryckte det - gav Gud exempelvis en lag om skilsmässobrev, fastän hans egentliga vilja är att ingen ska skilja sig. Men skilsmässobrevet (som gjorde det möjligt för kvinnan att gifta om sig och inte bli lämnad utan försörjning) var trots allt ett steg i rätt riktning.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Får en kristen skilja sig?
Betyder det som Jesus säger om skilmässor i Matt 19 att om man inte längre kan leva tillsammans utan skiljer sig, så begår man en synd mot Gud?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Får en skild kristen kvinna gifta om sig?
Jag har en vän som har varit skild sedan 16 år. Hennes man tog ut skilsmässa, gifte om sig och fick barn. Hon lider mycket, hon vill inte leva ensam längre, men hon säger att hon inte har något stöd i Bibeln om att få gifta om sig. Finns det inte något ställe i Bibeln som ger henne rätt att gifta om sig?

De kristna och Bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Ska homosexuella stenas?
Hur kan ni kristna acceptera och följa en bibel som säger att människor som är homosexuella ska stenas till döds som straff för sin läggning?

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...