Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Poesi i Bibeln

Fråga: Jag undrar vad som räknas som poesi och vad som räknas som faktisk litteratur i Bibeln. Jag har läst att t ex Jobs bok ska räknas som poesi. Finns det mer? (R.K.)

Svar: Det stämmer att Jobs bok räknas till de poetiska skrifterna. De övriga poetiska böckerna i Bibeln är Höga visan, Predikaren, Ordspråksboken, Klagovisorna och Psaltaren.

Sedan finns det partier i andra böcker som kan klassas som dikter och sånger, exempelvis Davids segersång i 2 Sam 22, eller poetiska framställningar som skapelseberättelsen i 1 Mosebok och flera av de profetiska skrifterna som Sefanja, Haggai, Mika, Joel etc.

De historiska skrifterna (de som skildrar israeliternas historia) är Moseböckerna, Josua, Domarboken, Rut, Samuelsböckerna, Kungaböckerna, Krönikeböckerna, Esra, Nehemja och Ester.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gud, satan och Jobs bok
Satan blev ju utkastat från himlen, till jorden. Hur kommer det sig då att han i Job 1:6 är bland gudasönerna?

Hur tror kristna att jorden skapades?
Jag vill veta hur jorden skapades inom kristen tro. Jag behöver det till mitt specialarbete i skolan. Men jag hittar det inte någonstans.

Silvertråden
Jag har hört att det talas om en silvertråd som ska vara det som håller anden och den fysiska kroppen samman. När den går av, dör man! Stämmer det att det står i Bibeln om denna?

Tusenårsriket
Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i Bibeln.

Hade Adam och Eva någon navel?
Om man nu tror bokstavligen på Bibeln (man kan ju inte bara välja vad man vill, antingen är allt sant eller så stämmer inget), så är Adam skapat av stoft och Eva av Adams revben, då är min fråga "har Adam & Eva navel"?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...