Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Predika från dörr till dörr

Fråga: Gav Jesus sina lärjungar i uppdrag att gå omkring och knacka dörr för att sprida evangeliet? (D.T.)

Svar: Nej, någon direkt uppmaning att "knacka dörr" gav Jesus aldrig sina lärjungar. Men även om han hade gjort det så ska vi komma ihåg att på den tiden var det enda sättet att nå ut till enskilda människor i deras hem. I dag kan man göra exakt samma sak med hjälp av olika sorters massmedia. Man går "från dörr till dörr" med hjälp av tidningar, böcker, radio, TV.

När vi läser Bibeln måste vi alltid tänka på att en uppmaning som gavs för 2000 år naturligtvis gavs under de omständigheter som rådde då och i den kultur där Jesus (liksom senare apostlarna) levde och verkade.

När Jesus (Matt 6:17) exempelvis sa att de som fastade skulle "smörja sitt huvud" (det var faktiskt en direkt uppmaning) så var det inte en i alla tider giltig uppmaning att ta olja i håret när man fastade. På den tiden var det brukligt att man smorde sitt hår med olja, och vad Jesus sa var att man inte skulle göra som hycklarna (som lät bli att ta den sedvanliga oljan i håret när de fastade, för att se så eländiga ut som möjligt), utan att man skulle vara som vanligt även när man fastade, smörja sitt huvud som vanligt, så att ingen skulle märka att man fastade. (Om någon i dag hällde olja i håret när de fastade skulle effekten bli den rakt motsatta - de skulle verkligen märkas...)

Man måste således alltid se till grundtanken i ett uttalande. Och när Jesus sa till sina lärjungar att ge sig ut och förkunna evangeliet sa han inget om hur de skulle bedriva denna förkunnelse, utan bara att de skulle göra det. Kärnan i uppmaningen att "gå ut i hela världen" är följaktligen inte att de nödvändigtvis måste , dvs fotvandra, ut i världen, utan att de skulle se till att människor i hela världen fick ta del av evangeliet om Guds rike. (Jesu egen förkunnelse var i stort sett uteslutande offentlig, utomhus, i synagogor etc, medan de besök i personers hem som finns omnämnda i evangelierna alltid berodde på att han blivit ombedd att komma till dem, hembjuden till dem på middag eller att de var goda vänner till honom.)

Somliga kristna samfund använder sig i mindre eller större utsträckning av metoden att bokstavligen bedriva sin förkunnelse från dörr till dörr (även om alltså ingen sådan uppmaning finns i Bibeln), medan andra "går ut" med hjälp av TV, tidningar, böcker, internet etc. Inget sätt är i sig självt mer rätt än något annat, utan det avgörande är att man väljer den metod som är lämpligast och fungerar bäst.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Bibeltext om evangelisation
Var i Bibeln kan man läsa att Jesus uppmanar sina efterföljare att sprida evangeliet?

De första missionärerna i Afrika?
Den allra förste afrikan som kom till tro på att Jesus var Messias var den etiopiske eunucken som Filippus döpte.

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vad vet vi om vad som hände efter Jesu himmelsfärd med de män som varit hans lärjungar? Finns det dokumenterat vart de tog vägen och vad de gjorde?

Använde Jesus ordet 'evangelium'?
Det kanske viktigaste stället där Jesus använde ordet 'evangelium' var i hans framträdande i synagogan i Nasaret i början av hans verksamhet, där han läste ur profeten Jesajas bok.

Präst - ett framtidsjobb
Kommer det att finnas något behov av präster i framtiden?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...