Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

"Rättfärdig" - vad innebär det?

Fråga: Vad innebär det att vara rättfärdig? (Z.)

Svar: Ordet "rättfärdig" kan enklast översättas med: "som gör det som är rätt", "ostrafflig" eller "skuldfri". Gud är rättfärdig på så sätt att Gud alltid gör det som är rätt, samtidigt som Gud själv utgör normen för vad som är rätt.

I egenskap av skapare är det Gud som sätter upp alla regler. Att vara rättfärdig är alltså att leva och handla i fullkomlig harmoni med Guds vilja. Människan är/blir rättfärdig när hon står i en rätt relation till Gud och lever på ett sätt som är i överensstämmelse med Guds vilja.

Detta är dock någonting som ingen ofullkomlig, fysisk människa kan göra fullt ut av egen kraft - bara med Guds andes hjälp. Hon kan heller aldrig av egen kraft radera ut de synder (dvs brott mot Guds vilja) som hon redan har begått, och följaktligen kan hon heller aldrig själv göra sig "skuldfri".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Leva enligt Guds vilja
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Fattig i anden eller fylld av ande?
Vad menar Jesus i Bergspredikan när han säger att de som är "fattiga i anden" är saliga och att himmelriket tillhör dem. Det låter väldigt motsägelsefullt.

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...