Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var finns stentavlorna med Tio Guds bud?

Fråga: Min 10 åriga son har frågat mig angående stentavlorna med de tio budorden, om de har hittats och var de i så fall finns förvarade någonstans? Hans lärare trodde att de hade krossats. (A.D.)

Svar: Bibeln berättar att stentavlorna med de tio budorden förvarades i "förbundsarken" (2 Mos 25:21, 31:18), en guldsmyckad låda som israeliterna bar med sig (Jos 3:3, 6:6 och 8:33) under vandringen fram till Kanaans land. Då man gjorde uppehåll förvarade man arken i Tabernaklet, den tälthelgedom som senare skulle ersättas av kung Salomos tempel sedan man byggt staden Jerusalem.

I kung Salomos tempel placerades arken med lagens stentavlor i det "allra heligaste", det innersta rummet. Där blev den kvar tills templet och Jerusalem år 586 f Kr förstördes av den babyloniske kungen Nebukadnessar, som tog israeliterna som fångar och förde dem till Babylon där de tvingades stanna i 70 år (2 Krön 36:14-21).

Exakt när och under vilka omständigheter förbundsarken (och därmed lagtavlorna) försvann har man inte kunnat fastställa. Det finns inga uppgifter om att den skulle ha tagits med till Babylon, och varken Serubbabels tempel, som byggdes sedan Israels barn tillåtits återvända från fångenskapen i Babylon, eller det herodianska templet, som byggdes på Jesu tid, hade någon förbundsark. I stället för arken hade man endast en sten där, och för övrigt var det allra heligaste tomt.

Däremot berättas det i 2 Mackabeerboken - en av de 14 böcker som utgör Gamla testamentets apokryfer och som finns med i Bibel 2000 - om hur profeten Jeremia fick en uppenbarelse från Gud där han uppmanades att ta förbundsarken med lagtavlorna och det gyllene rökelsealtaret och gömma dem i en grotta:

"Profeten... befallde att tältet och arken skulle bäras efter honom, och... han... gick ut till det berg som Mose besteg för att få se Guds eget land. När Jeremia kom dit fann han ett utrymme i en grotta; han lät bära in tältet, arken och rökelsealtaret och spärrade sedan ingången. Några av dem som hade varit med honom gick för att märka ut vägen, men de kunde inte finna den. Då Jeremia fick veta detta tillrättavisade han dem" (2 Mack 2:5-6)

Var finns då stentavlorna med budorden i dag? Det enkla svaret är att ingen vet. Många arkeologer och andra forskare har försökt finna Förbundsarken. Den allmänna uppfattningen är att den fortfarande finns begravd någonstans i det Heliga landet, men enligt profeten Jeremia kommer vi inte att få veta var förrän Messias kommer för att upprätta Guds rike och hela Israels folk, judarna och de övriga stammarna, ska församlas igen.

'Platsen skall vara okänd', sade han, 'till dess Gud åter samlar folket och låter barmhärtigheten komma. Då skall Herren låta dessa ting komma i dagen, och Herrens härlighet skall visa sig i molnet, liksom den uppenbarades på Moses tid och när Salomo bad att templet skulle helgas på ett överväldigande sätt'" (2 Mack 2:7-8)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dagsaktuella budord
Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag?

De kristna och Bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Vilka är "Tio Guds bud"?
Jag skulle vilja ha mer information om de tio budorden. Vilka är de?

Var finns förbundsarken?
Vad hände med förbundsarken som israeliterna bar med sig under hela ökenvandringen efter flykten från Egypten?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...