Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Varför välja kristendomen?

Fråga: Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"? (A.)

Svar: Man ansluter sig inte till kristendomen därför att den religionen "verkar bättre" än andra religioner. Man blir kristen därför att man blivit övertygad om att Jesus var och är Kristus (Messias), att han erbjuder den enda vägen till evigt liv och att man följaktligen vill följa honom.

Ingen kan välja sin övertygelse och sin tro. Antingen tror man eller också tror man inte på något. Det må vara snömannen, framtiden, jultomten, storsjöodjuret, GI-metoden eller Gud. Vad man däremot kan välja är vad man ska göra med sin tro - hur man ska agera med utgångspunkt från det man blivit övertygad om.

Om man är övertygad om att Jesus är Kristus och beslutar sig för att följa honom så är man kristen - och då strider det ju mot all logik och allt förnuft att välja att ansluta sig till hinduismen, buddismen, wicca eller någon annan lära som inte accepterar att Jesus är Messias. Då faller det sig helt naturligt att söka sig till gemenskap med andra som delar samma övertygelse, andra kristna.

Och om man inte tror att Jesus är Kristus, så kan man ju rimligen inte heller (förutsatt att man är ärlig mot sig själv) ansluta sig till kristendomen som utgår just från övertygelsen att Jesus är Kristus och har detta i sin grundläggande trosbekännelse.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i Bibeln?

Väljer vi om vi ska tro?
Det eviga livet är inte en ynnest som bara ska förunnas ett oändligt litet fåtal, utan att det är syftet med varenda människa som blivit till under årtusendenas lopp.

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Kristendomen är en religion som man bara kan tillhöra genom ett eget beslut att följa Jesus Kristus.

Församlingsmedlem utan tro?
Kan man vara medlem i en kristen församling även om man inte har någon kristen tro?

Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...