Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeln och abort

Bibelfrågan: Frågor och svar

Oavsett om man tycker att det är rätt eller fel så är det ett faktum att man dödar en människa om man avbryter individens liv i ett tidigt utvecklingsstadium.

Fråga: Jag vet att budorden säger "du ska inte dräpa", men är det att dräpa om man gör abort? Säger Bibeln någonting om det? (E.C.)

På bibelns tid var det så självklart att ett barn var en välsignelse, någonting positivt, att det aldrig föll någon in att man avsiktligt skulle döda barnet man väntade. Följaktligen säger bibeln ingenting över huvud taget om abort, dvs ett avsiktligt avbrytande av en graviditet. Vad den däremot säger är - som du också påpekar - att det är fel att döda en människa.

I olika tider och i olika kulturer har man haft olika syn på när en människa "blir till", och det vanliga har varit att man satt födseln som start för individens existens. I dag vet vi emellertid att födelseögonblicket inte utgör någon speciell brytpunkt, utan att fostret är samma människa i ett lite tidigare utvecklingsskede, en individ som har utvecklas sedan befruktningsögonblicket och kommer att fortsätta en successiv utveckling till fullvuxen människa - allt detta genom många stadier: celltillväxt, embryonalstadium, fosterstadium, födelse, spädbarnstid, barndom, tonår etc, etc.

Under hela denna process utvecklas människan - från det första befruktade ägget fram till den mogna människan i 25-30-årsåldern, dvs innan det börjar gå utför... Någon egentlig, biologisk gräns vid födelsen existerar inte (ingen torde ifrågasätta att en kvinna som drabbas av missfall förlorar sitt barn, eller att den organism som förlöses genom kejsarsnitt innan graviditeten är fullgången är en människa), utan det handlar bara om att den nybildade mänskliga organismen övergår från att vara helt beroende av en annan individ för sin överlevnad till att successivt klara sig mer och mer på egen hand.

Det innebär att man - oavsett om man sedan tycker att det är rätt eller fel - ofrånkomligen dödar en människa om man avbryter individens liv i ett tidigt utvecklingsstadium.

Det betyder i sin tur att abort automatiskt inkluderas i budordets förbud mot att dräpa. Den befallningen tar ingen hänsyn till på vilket utvecklingsstadium människan befinner sig. Den gäller varje människa, oavsett om hon har levt 70 år, tio år eller tre månader.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad anser bibeln om abort?
Bibeln nämner inte någonstans abort i den bemärkelse som vi använder ordet.

Didaché - de tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

När börjar livet?
Vårt 'jag', vår personlighet, börjar utvecklas i samma stund som våra celler börjar registrera intryck.

Abort och kvinnans rätt
Måste inte kvinnan kunna avgöra själv om hon vill göra abort eller inte? Har inte varje kvinna rätt att bestämma över sin egen kropp?

Kommer aborterade barn till himlen?
Vad händer enligt bibeln med de barn som dött genom missfall eller aborter eller i samband med förlossningen? Kommer de till himlen eller är de borta för alltid?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.