Följ Bibelfrågan på Facebook

Är Allah Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Skulle Gud inte lyssna och svara om en kristen arab ber till honom med det enda ord han har för Gud på sitt språk, dvs 'Allah'?

Fråga: Lyssnar Gud när en arab ber till Allah? Är Allah samma Gud som den vi ber till? (K.G.)

Alla språk har sina ord för "Gud", men ordet är inte är det viktiga. Enligt bibeln lyssnar och svarar Gud på alla böner vi ber.

Det spelar ingen roll om vi är svenskar och kallar honom "Gud" (ett ord som man tror kommer av det indoeuropeiska ordet ghu som betyder ropa), tyskar och kallar honom "Gott", fransmän och kallar honom "Dieu", arameisktalande och kallar honom "Ellah", greker och kallar honom "Theos", araber och kallar honom "Allah" eller indianer och kallar honom "Manitou". Vi använder alla vårt eget språks ord för Gud och enligt bibeln finns det bara en Gud och han lyssnar oavsett vilket språk vi talar och vilket ord vi använder!

Skulle Gud inte lyssna och svara om en kristen arab ber till honom med det enda ord han har för Gud på sitt språk, dvs "Allah"?

När de europeiska missionärerna predikade för de nordamerikanska indianerna om att Gud sänt sin son, måste de naturligtvis säga att manitou, dvs "den store anden", sänt sin son, Jesus Kristus, därför att manitou helt enkelt var algonkinspråkets ord för "alltings skapare, livgivaren", dvs Gud (vilket ord skulle missionärerna annars använda???) - på samma sätt som allah är det arabiska ordet för Gud (oavsett om man är arabisk kristen, jude eller muslim) och el eller ellah var det arameiska ordet för Gud (som Jesus själv använde).

Det hebreiska el är för övrigt en av de äldsta termerna för gud. Ordet förekommer i alla semitiska språk (exempelvis babyloniska ilu och arabiska ilah, som i bestämd form blir allah). De vanligaste beteckningarna för Gud i Gamla testamentet är eloah och elohim, vilket är dialektala former av el. Grundbetydelsen av el är "styrka" eller "makt". Och liksom araberna före Muhammeds tid använde beteckningen Allah på andra gudar, använde israeliternas förfäder ordet "el" och "elohim" för andra gudar. Men sedan kom ordet - både för araber och israeliter - att stå för "Abrahams, Isaks och Jakobs Gud". På samma sätt som vi svenskar använde ordet "gud" även om våra asar - Tor, Oden etc - före kristendomens ankomst, varefter även "den Högste" inom kristendomen fick samma beteckning, dvs "gud".

Även på exempelvis indonesiska och azerbadjanska heter Gud Allah (oavsett om man är kristen eller muslim) och i översättningarna av bibeln till dessa språk används självklart respektive språks ord för Gud, dvs "Allah". Vilket ord skulle man annars använda?

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är Allah bara ett annat namn på Gud?
Alla språk har sitt ord för Gud. Vi svenskar säger Gud, fransmännen säger Dieu och tyskarna säger Gott.

Är Guds namn Jehovah?
Det vanligaste namnet på Gud i bibeln är JHVH, ett hebreiskt ord som kommer från verbet 'att vara' och står för någon eller något som 'är aktivt närvarande'.

Är muslimernas Allah vår Gud?
Vissa påstår att muslimernas gud Allah är samma gud som "våran" Gud. Men jag har hört att när man läser Koranen kan man se att Allah inte är samma gud som Gud. Kan du ge mig några tecken på att det är skillnad på Gud och Allah?

Vad betyder Guds namn?
Enligt den svenska bibeln säger Gud att hans namn skall vara "Jag är den jag är". I The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament översätts Guds namn med "Jag blir den jag blir". Vilket är korrekt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.