Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka är 'de andra fåren' Jesus talar om?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Israels tolv stammar utgjorde ett enat folk fram till kung Rehabeams regeringstid på 900-talet f Kr.

Fråga: I Joh 10:16 säger Jesus: "Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan." Vilka är "de andra fåren"? (P.B.)

Fåren i "den här fållan" syftar på judarna. Jesus, som själv var av Juda stam, presenterade evangeliet om det kommande Gudsriket först för sitt eget folk. Men de förkastade både budbäraren och hans ord.

I liknelsen om de tio punden, liknar Jesus sig själv vid en man av förnäm släkt som far till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka:

"Men hans landsmän hatade honom, och när han hade farit skickade de sändebud som skulle säga: Vi vill inte ha honom till kung över oss" (Luk 19:14)

Vilka är då de andra fåren "som inte hör till den här fållan"? I hela bibeln talar Gud om Israels folk som "sina får". det finns aldrig någon antydan om att det uttrycket skulle syfta på hedningar. De här andra fåren är följaktligen Israels övriga stammar. I Matteus evangelium kan man läsa Jesu uppmaning till sina lärjungar:

"Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus" (Matt 10:6)

Aposteln Jakob riktade sig direkt till "Israels förlorade stammar" i inledningen till sitt brev:

"Från Jakob... till de tolv stammarna i förskingringen" (Jakob 1:1)

Israels tolv stammar utgjorde ett enat folk fram till kung Rehabeams regeringstid på 900-talet f Kr. Ledda av Jerobeam bröt sig tio stammar loss och bildade en ny nation som kallades Israel. De återstående två stammarna (judar och benjaminiter), som stannade under Rehabeams styre, bildade en nation som kallades Juda rike.

Sedan dess har Israels folk aldrig mera varit förenat.

På 600-talet före Kristus föll nordriket Israel för assyriska erövrare. Invånarna fördes bort i fångenskap och återvände aldrig mer. De blandades upp med de folk där de levde och spreds sedan genom folkvandringarna ut över världen.

År 70 var det så judarnas och benjaminiternas tur. Romerska arméer omringade Jerusalem, templet förstördes och invånarna fördes bort från Palestina och spreds ut över hela jorden precis som de övriga israeliska stammarna drygt ett halvt årtusende tidigare.

Men Jesu ord i Johannesevangeliet berättar om ett strålande lyckligt slut:

"Dem [de andra fåren] måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde" (Joh 10:16)

Om den dagen hade även den gammaltestamentligen profeten Hesekiel talat:

"Så säger Herren, Herren: 'Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg. En och samma kung skall de alla ha. De skall inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken [Israel och Juda]... De skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud" (Hes 37:22-23)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varifrån kom namneen 'Israel' och 'Juda'?
Varifrån härrör själva namnet ”Israel”? Varför blev det just ”Israel” det kom att heta när det ju inte var frågan om ett specifikt folk utan i själva verket flera så kallade stammar. Samma sak när Israel sedermera delades i det norra respektive södra riket - varför kom det södra nu att kallas för Juda?

Räknas Benjamins stam som judar?
Vad hände med Benjamins stam, som ju levde i Juda rike tillsammans med Juda stam? Räknas de också till judarna eller har de, liksom Israels tio stammar, också uppgått i andra folk?

Hur gammalt är Israel?
Inom kristendomen pratas det mycket om Israel och Jesus och sånt i samma mening. Som jag har förstått det så skapades staten Israel genom att FN tyckte att det skulle vara sjysst att slänga ut dom som då levde i den brittiska kolonin Palestina i öknen. Vad är då detta Israel det pratas så mycket om? Fanns staten Israel förr i tiden på nån annan plats.

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?

Var Abraham jude?
Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där?

Varför blev just judarn Guds utvalda folk?
Hur kommer det sig att Gud valde just judarna bland alla människor på jorden att bli hans egendomsfolk? Var det några särskilda egenskaper eller religionen eller något annat som gjorde att han utsåg just dem?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.