Följ Bibelfrågan på Facebook

Apmänniskor före Adam och Eva?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vid ett visst stadium hade alltså denna organism utvecklat egenskaper som ingen av dess föregångare haft.

Fråga: I ett tidigare svar sägs att det är "helt uppenbart att det funnits mängder av olika människoliknande livsformer på vår planet under miljoner år innan den första människan blev till". Du tar för givet att Adam och Eva var så mycket annorlunda än djuren som kom till innan människan föddes. Har du några tankar i Bibeln som kan tänkas stödja detta? Varför skulle det vara så menar du? Är det vetenskapen som gör att du tror det eller är det Bibeln själv? (A.)

Att det har funnits människoliknande varelser (så kallade "förmänniskor") på jorden före människan är väl känt. Den tidigaste arten av släktet Homo, Homo habilis, levde i Afrika för cirka 2,4-1,4 miljoner år sedan. Vi har Homo erectus, Homo neanderthalensis etc fram till den varelse som bibeln kallar adam, "jordmänniska" - en art som Gud enligt bibeln skapades till sin avbild.

Skillnaden mellan människan och hennes närmaste förfäder behöver inte alls ha varit stor, men vad som skilde henne från hennes föregångare var enligt bibeln just att hon hade de egenskaper som var en förutsättning för att hon som individ skulle kunna bli Guds avbild - potentialen att kunna bli lik Gud

"Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne..." (1 Mos 1:27)

Vid ett visst stadium hade alltså denna organism utvecklat egenskaper som ingen av dess föregångare haft. Exakt vilka egenskaper det rör sig om vet vi inte, men för att en varelse ska kunna bli lik Gud måste den ha förmågan att skilja mellan rätt och fel, ont och gott. Den måste kunna vara medveten om existensen av ett högre väsen och hysa en medveten vilja att följa Gud. Och när dessa avgörande faktorer fanns på plats, fanns det också möjlighet för denna varelse att låta sig ledas av Gud och slutligen förvandlas till "Guds avbild".

I det avseendet skiljer sig människan - enligt bibeln - helt från alla djur som fanns både före och efter människans tillkomst. Dinosaurierna kunde aldrig bli Guds avbilder. Grodorna kan inte bli det. Girafferna kan inte bli det. Aporna kan inte bli det. Apmänniskorna kunde inte bli det. Men människan kan bli Guds avbild. Och hon kommer att bli det!

"Nu vid denna tidens slut har [Gud] talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han ... är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen..." (Hebr 1:1-2)

"Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan... och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet" (Ef 4:24)

"Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare" (Kol 3:10)

"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han [Kristus] uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är" (1 Joh 3:2)

"Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet" (Fil 3:21)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är allt levande Guds avbild?
Varför behövde Gud göra en avbild av sig själv om han lever i allt? Isåfall finns ju hans avbild överallt!

Var Adam och Eva aapmänniskor?
Hur såg Adam och Eva ut? Var de första människorna någon sorts halvapor som den här "Lucy" som de har hittat skelettet efter?

Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Ser Gud ut som en människa?
Det står att Gud hade skapat oss människor i sin egen avbild. Betyder det att Gud ser ut som en människa?

Vaad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?

Varför skapade Gud universum?
Vad var det för mening med att skapa hela den väldiga världsrymden med miljarder solar och planeter och sedan placera oss här på detta lilla 'dammkorn' i oändligheten?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.