Följ Bibelfrågan på Facebook

Är Gud kärleken?

Bibelfrågan: Frågor och svar

"Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud..."

Fråga: Jag funderar på Jesus Bergspredikan där han säger: "Gud är kärleken". Kan man tolka detta rent bokstavligt? Att Gud och kärleken är sak samma? Det skulle förklara en massa för mig. (D.N.)

Ett litet problem här är att Jesus inte säger så någonstans i Bergspredikan...

Det finns faktiskt inte ett enda ställe i bibeln där det står att "Gud är kärleken". Det ställe som kommer närmast är i ett av lärjungen och evangelisten Johannes brev (1 Joh 4:16). Där säger Johannes att "Gud är kärlek" (OBS inte kärleken, i bestämd form, utan kärlek). Hela stycket handlar om den kärlek kristna bör visa varandra med tanke på den kärlek Gud har visat dem:

"Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder." (1 Joh 4:7-21)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kärlek i stället för Gud?
På en av stadens kyrkor står det skrivet " Gud är kärlek". Gud = Kärlek. Om det är samma sak varför blanda in Gud som vi har så svårt att göra oss en bild av.

Var finns orden om Jesu kärlek?
Var i bibeln står det: 'Glöm aldrig att jesus älskar dig precis som du är; ingenting kan skilja dig från hans kärlek.'

Kristendomens grundregler
Jesu ’gyllene regel’ är något långt mer än ett förbud mot att göra onda gärningar.

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Gå i Jesu fotspår
När Gud uppenbarades i mänsklig gestalt och 'tog sin boning bland oss' som Jesus från Nasaret, var det för att föra oss till sig.

Får en kristen skilja sig?
Betyder det som Jesus säger om skilsmässor i Matt 19 att om man inte längre kan leva tillsammans utan skiljer sig, så begår man en synd mot Gud?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.