Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad vet vi om Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad i Jesus liv går att belägga enligt forskning? (A.G.)

Frågan är vad vi menar med "belägga". Varken i fråga om Jesus eller i fråga om någon annan person som levde för 2000 år sedan har vi några andra belägg för personernas handlingar är de omnämnanden som finns bevarade i kopior av olika skrifter. När det gäller kungar, kejsare och andra härskare kan vi ofta vända oss till antikens historiker, som skrev ner deras dåd och illdåd, krig och erövringar. När det gäller vanliga människor är av naturliga skäl de främsta källorna deras närmaste krets.

I Jesu fall kom hans elever, på grund av hans förkunnelse och olika omständigheter kring hans liv och död, att bli övertygade om att deras rabbi var den av Gud utvalde kung ("messias" på hebreiska, "kristus" på grekiska) som de gammaltestamentliga profeterna förutsagt skulle framträda och upprätta ett Gudsrike på jorden. Efter Jesu död resulterade denna övertygelse i uppkomsten av en messiastroende judisk sekt som såg som sin främsta uppgift att sprida budskapet till sina landsmän runtom i Romarriket att de gamla profetiorna gått i uppfyllelse och att messias hade kommit. Deras missionsverksamhet resulterade inom bara några år i bildandet av messiastroende judiska församlingar runt hela Medelhavsområdet och i Rom.

Tack vare detta har vi ett stort källmaterial att tillgå. Dels har vi rena redogörelser för Jesu liv och verksamhet, som skrevs ner inom den allra första messiastroende gruppen, där Jesu närmaste elever ingick, främst för att bevisa för andra att Jesus verkligen var messias. Dels har vi brev som Jesu anhängare skrev till olika messiastroende församlingar som bildats i Grekland, Turkiet, Rom och på andra platser.

Förutom dessa finns ett par omnämnanden om Jesus hos några judiska och romerska författare. Cornelius Tacitus (ca 55-120) berättar i "Annaler" att Christus, som gav upphov till benämningen "kristna", "avrättades av Pontius Pilatus, prokurator över Judeen under Tiberius regering". Historikern Flavius Josefus (ca 38-100) nämner i sin "Judarnas historia" Jesus som en vis man som gjorde stora ting, undervisade många, fick anhängare bland både judar och greker, ansågs vara messias, dömdes och avrättades av Pilatus och påstods ha uppstått. På ett annat ställe nämner Josefus även mordet på Jakob, "bror till Jesus, den så kallade 'kristus'".

Vad historikerna således anser vara belagt (och detta är också vad alla större uppslagsverk redovisar som allmänt accepterade historiska fakta rörande Jesu liv) är att Jesus:

- var jude
- levde under de första tre decennierna av vår tideräkning,
- var verksam som rabbi och religiös förkunnare, främst i Galileen
- betraktades som undergörare
- uppfattades av många judar, främst sina närmaste lärjungar, som messias ("christos" på grekiska)
- greps och anklagades för uppvigling
- dömdes och avrättades av Pontius Pilatus

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?

Utombibliska bevis för Jesu existens
Finns det några utombibliska historiska källor som bekräftar Jesu vistelse på jorden?

Varför inga gamla porträtt av Jesus?
Varför hittar vi inga porträtt eller någonting på Jesus? Det måste ju vara otroligt på en man som tog världen med storm och som förändrade världen från år 30?

Paulus och 'den historiske Jesus'
Är det inte märkligt att Paulus är helt tyst om den historiske Jesus och inte nämner något av det som berättas i de fyra evangelierna om det nu verkligen hänt strax innan han skrev?

Evangelieförfattarna och Paulus
Nämner evangelisterna Paulus eller finns det något som tyder på att de känner till hans skrifter och eventuellt har inspirerats av dem?

Var evangelierna utombibliska skrifter
Vilka bevis finns det för att evangelierna först var utombibliska innan de fogades till Nya testamentet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.