Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeln med stor eller liten bokstav?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ordet "bibeln" är både ett substantiv och ett namn/en titel på en bok.

Fråga: Varför stavar Bibelfrågan 'Bibeln' som 'bibeln' med litet B? Jag trodde att det stavades med stort B. (A.)

Bibelfrågan följer samma princip som Bibelkommissionen (Bibel 2000) - men jag känner mig lite kluven. Ordet "bibeln" är ju både ett substantiv och ett namn/en titel på en bok, och i det sistnämnda fallet ska det naturligtvis skrivas med stort B. När man däremot talar allmänt om bibeln i bemärkelsen "den samling böcker som utgör kristendomens och judendomens heliga skrift", så har ordet snarare formen av ett substantiv än en titel. Det finns ju många varianter av biblar med olika innehåll - den judiska bibeln skiljer sig från kristendomens, och katolska, ortodoxa och protestantiska biblar innehåller inte exakt samma böcker. Där tycker jag följaktligen att det passar bättre med liten begynnelsebokstav.

Däremot skriver jag titlarna på de olika bibeldelarna, Gamla testamentet och Nya testamentet, liksom titlarna på de olika böckerna som ingår i bibeln, med stor begynnelsebokstav.

Det ligger alltså ingen värdering av något slag i valet av stor eller liten begynnelsebokstav, utan det handlar bara om vad som känns mest korrekt rent språkligt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Vad betyder ordet 'bibeln'?
En kompis till mig hade fått en fråga om vad namnet Bibel egentligen betyder. Finns det något svar på det?

Varför skrev inte Gud bibeln själv?
Varför skriver inte din Gud sina budskap själv utan låter andra göra det åt honom? Varför skrev han inte bibeln själv?

Bibeln, en evighetsbok
Varför har bibeln lyckats överleva som litterär text i 2000 år? Hur kan den fortfarande engagera människor?

Vem delade in bibeln i verser?
Bibelns böcker kan ju knappast ha skrivits indelade i numrerade verser. När började man strukturera upp böckerna på det viset och vem eller vilka gjorde det?

De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.