Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilken gudsbild är den rätta?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Det pratas så mycket om olika gudsbilder. Hur vet man vilken gudsbild som är den rätta? (T.)

Varje människas gudsbild är unik. Även om Gud naturligtvis är på ett visst sätt, så uppfattar vi honom ofrånkomligen olika. Vi fäster oss vid olika sidor av Guds person, tolkar olika handlingar från Guds sida på olika sätt, vi har själva olika personlig bakgrund, vi är uppväxta och formade i olika miljöer och av olika upplevelser - och vi är helt enkelt olika som människor.

Därför har vi också alla vår egen bild av Gud, som är mer eller mindre sann. Och det vore ytterst förmätet att påstå att just vår bild av Gud skulle vara den rätta.

Vår bild av Gud kan aldrig bli mer än en privat sådan. Men det var också ett av skälen till att Gud tog gestalt i en människa - för att vi lättare skulle kunna göra oss en föreställning om Guds väsen. Jesus sa ju att "den som har sett mig har sett Fadern".

Så om vi tar Jesus som utgångspunkt när vi försöker föreställa oss hurdan Gud är, så kommer vi utan tvekan mycket närmare sanningen än om vi själva ska försöka pussla ihop alla hans sidor, så som olika människor har uppfattat dem genom tiderna (och framställt dem i religiösa och filosofiska skrifter), till någon sorts klar och enhetlig bild.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Gå i Jesu fotspår
Vi kan aldrig gå i Jesu fotspår, som du säger. Det kunde bara de människor som levde på jorden samtidigt som honom. Att följa honom så precis är ju rent omöjligt. Vi är kallade att lyda honom och göra hans vilja, inte att gå i hans fotspår.

Kan någon bli fullkomlig?
Hur kan Jesus uppmana sina lärjungar (och oss) att "vara fullkomliga". Är inte det en orimlig uppmaning när det framgår ganska uppenbart av bibeln att vi är ofullkomliga varelser?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.