Följ Bibelfrågan på Facebook

Läkare, bota dig själv

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det inte räcker att påstå sig vara något, utan man måste även bevisa det.

Fråga: Vad menar Jesus när han hänvisar till talesättet "läkare, bota dig själv" osv i Luk 4:23? Har funderar lite på detta men blir inte riktigt klok. (N.E.)

Problemet med ordspråk och talesätt är att de ofta är svårförståeliga för den som inte är uppväxt med dem. Vårt uttryck "Goddag yxskaft" är till exempel helt obegripligt för de flesta icke svenskar men en självklarhet för alla som känner till dess bakgrund.

På samma sätt är "Läkare, bota dig själv" ett uttryck som var vanligt både bland judar, greker och romare. Grundinnebörden är att det inte räcker att påstå sig vara något, utan man måste även bevisa det. Om någon påstår sig vara läkare, så måste han bevisa det också, genom att åtminstone kunna bota sina egna sjukdomar.

Ordspråket skulle med andra ord kunna formuleras så här "(Du påstår dig vara) läkare. Bota dig själv (så ska vi tro på det)!"

Jesus säger alltså (fritt formulerat) till sina åhörare:

"Jag förstår om ni vill rikta det där gamla ordspråket "läkare, bota dig själv!" till mig och menar att om jag vill att ni ska tro på att jag är en profet, så måste jag faktiskt bevisa det också genom att göra lika förunderliga saker här i min hemstad som jag har gjort i Kafarnaum. Men jag ska säga er att det skulle inte hjälpa om jag gjorde några underverk här, för ingen profet blir ändå accepterad i sin hemstad! Så glöm det!"

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hjärtat och njurarna i bibeln
Vad menas med uttrycket i Bibeln att Gud 'prövar njurar och hjärtan'?

Vem eller vad är 'dotter Sion'?
Skulle vilja veta vem eller vilka syftas det på i psalmer om dotter Sion och Sions dotter som vi sjunger i kyrkorna på advent?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Fanns Nasaret på Jesu tid?

Bevingade ord i bibeln
Kan du ge några exempel på bevingade ord från bibeln?

Visheten - Sophia
Var Visheten (Sophia) - vad som synes vara ett kvinnligt sändebud från Gud (Ords 1:20, Luk 7:35) - en reell existerande person?

Varför blev Jesus så populär?
Hur kommer det sig att Jesus blev en populär person?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.