Följ Bibelfrågan på Facebook

Mannens och kvinnans skapelse

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vers 23 är ingenting annat än den första människans förklaring till varför den andra människan som skapades på hebreiska kom att kallas 'ish-sha'.

Fråga: Jag undrar över ordalydelsen, "den här gången", i 1 Mos 2:23: "Då sade mannen: 'Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen.'" (J.K.)

Uttrycket "den här gången" avser när den andra människan skapades. Första gången Gud skapade en människa, skapade han henne av jord, men "den här gången", dvs när den andra människan skapades, skapade han henne av den första människans "kött och blod".

Vers 23 är ingenting annat än den första människans förklaring till varför den andra människan som skapades (den feminina varianten av den mänskliga arten) på hebreiska kom att kallas "ish-sha", nämligen därför att hon skapades av den första, som på hebreiska kallades "ish" (som betyder "människa" eller "man").

I 1917 års översättning försökte man göra en sorts motsvarande ordkonstruktion på svenska - "man" och "man-inna" - men den var ju mindre lyckad eftersom vi inte använder ordet "maninna" för människoartens feminina variant på svenska.

I de nya översättningarna skriver man i stället det språkligt helt korrekta "man" och "kvinna", men då går i stället mannens förklaring i grundtexten förlorad.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen? Jag tror på evolutionen men tror Gud ligger bakom det. Jag tror också på Jesus som Guds son.

Ska vi bli andar?
Står det verkligen någonstans i Bibeln att vi ska bli andar till slut? Jag har inte kunnat hitta det någonstans.

Konflikt mellan skapelseberättelserna
Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Skapades människan samtidigt som jorden?
Eftersom det nu står i bibeln att Gud skapade himmel och hav och allt det där, och sedan människan på den sjätte dagen, alltså samtidigt, hur förklarar ni då att jorden är 5,6 miljarder år. Tror ni att människan funnits så länge eller?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.