Följ Bibelfrågan på Facebook

Är Gud egoist?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om det faktiska förhållandet är att Gud finns, så är det en absolut sanning vare sig vi tror det eller ej.

Fråga: Gud är en egoistisk Gud. Han säger: "Du skall inga andra gudar hava jämte mig." Är det rättvist? Att inte få välja vem man ska tro på? (D.M.)

Du har din fulla frihet att tro på precis vad eller vem som helst. Men om du inbillar dig att du kan välja vad du ska tro på, så misstar du dig. Om du tänker efter så inser du säkert att ingen människa kan välja vem hon ska tro på. Tron handlar helt enkelt inte om något val!

Om man tror på något så kan man inte välja att låta bli. Man tror på det i alla fall. Och om man inte tror på något, så kan man inte välja att göra det. Tron är helt enkelt inte någon viljeakt, någonting vi kan bestämma hur vi ska göra.

Det enda som kan få dig att tro på Gud är med andra ord att Gud ser till att du börjar göra det. Och det är faktiskt något som Jesus påpekade flera gånger: ingen kan komma till Gud om inte Gud kallar personen i fråga...!

"Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom" (Joh 6:44)

"Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern" (Joh 6:65)

För övrigt måste man väl fråga sig vad det skulle vara för mening med att välja vad man ska tro på...

Det resonemanget förutsätter nämligen att det finns ett otal verkligheter, och att vi kan välja fritt vilken verklighet vi föredrar. Men så är inte tillvaron beskaffad. Vi kan inte välja verklighet efter behag. Det finns bara en verklighet. Det finns bara ett faktiskt, verkligt förhållande. Och den verkligheten är vad den är, oavsett vad vi tycker. Våra åsikter, vårt tyckande och tänkande, förändrar absolut inte någonting! Vi kan inte förändra verkligheten med vare sig vår tro eller vårt tvivel.

Guds existens påverkas inte ett dugg - lika lite som Australiens existens påverkas av om vi tror på att kontinenten finns eller ej. Om Gud existerar så är denna existens helt oberoende av vad vi tycker och tänker. Han upphör inte att existera bara för att vi förnekar honom, lika lite som han börjar existera bara för att vi tror på honom.

Med andra ord: Om det faktiska, verkliga förhållandet är att Gud finns, så är det en absolut sanning, vare sig vi tror det eller ej! Och då är det ju totalt ointressant och ytterst meningslöst att vilja ha "rätt" att välja tro på någonting annat eller någon annan.

Det märkliga är att hela ditt resonemang utgår från att Gud existerar. En ickeexisterande Gud kan ju knappast vara varken egoist eller ickeegoist, och eftersom du anser att Gud är egoist, så betyder ju det att du accepterar Guds existens. Om då denna Gud, i egenskap av allvetande Gud, uppmanar oss att inte ha några andra gudar vid sidan av honom - dvs inte tro på något/någon som han vet inte existerar - så är väl det rimligen inte något uttryck för egoism, utan snarare ett uttryck för omtanke om oss.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tro eller vetande
När ordet 'tro' används i bibeln, handlar det inte om tro i bemärkelsen 'hoppas på', utan om förtröstan, övertygelse, förvissning - vetskap.

Får Nero en andra chans?
Kommer människor som Nero, som lät kristna brännas på bål, att få en andra chans till himlen?

Väljer vi om vi ska tro?
Det eviga livet är inte en ynnest som bara ska förunnas ett oändligt litet fåtal, utan att det är syftet med varenda människa som blivit till under årtusendenas lopp.

Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?

Varför är kristna så negativa mot andra religioner?
Ofta hör man kristna företrädare tala illa om andra religioners tro (gärna new age) men sällan eller aldrig hör man de med annan tro tala illa om kristen tro.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.