Följ Bibelfrågan på Facebook

Hade Adam föräldrar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det ord som i svenska biblar översatts med 'hustru' är det hebreiska 'ish-sha', som egentligen bara betyder 'kvinna'.

Fråga: Varför talas det i 1 Mosebok om att "'en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett"? Var kommer mannens föräldrar ifrån? Är det bara ett retoriskt knep för att vi ska tänka oss att "Adam och Eva" nu var gifta? Är det för att förklara äktenskapsfrågor vid den tiden det skrevs och när skrevs det i sådana fall ned? Har det med synen på familjen att göra? Det är ju helt uppenbart att Adam och Eva inte hade några föräldrar. Vad är det då för mening med att blanda in dem i skapelseberättelsen? (S.K.

Författarens syfte är sannolikt bara att kortfattat förklara "meningen" med att Gud skapat människan (adam på hebreiska) i två varianter, med två olika kön (ish och ish-sha), nämligen att föra människosläktet vidare. I fortsättningen, dvs under alla kommande generationer, så länge människosläktet består, ska den hanliga varianten av "organismen människa" - lämna sina föräldrar och "bli ett kött" (förenas, ofta med hänsyftning på den fysiska föreningen) med den honliga varianten.

Någon hänsyftning på äktenskapet (som institution) finns inte alls i texten. Det ord som i svenska biblar översatts med "hustru" är det ovan nämnda hebreiska ish-sha, som alltså egentligen bara betyder "kvinna".

Angående tiden för författandet av skapelseberättelsen så vet vi praktiskt taget ingenting. Den har med största säkerhet tillkommit under en längre tidsperiod, traderats från släkte till släkte och omarbetats och förändrats av en eller flera författare innan dess form slutligen fastslogs - eventuellt av Moses.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kunskapens träd i Edens lustgård
Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?

Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Varifrån fick Kain och Set sina fruar?
Adam och Eva fick Kain och Abel. Kain for till landet Nod och kände sin hustru och födde Hanok. Varifrån fick han sin hustru? Sedan fick dom också Set. Varifrån fick Set sin hustru? Var det en syster till han?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.