Följ Bibelfrågan på Facebook

Varifrån fick Kain och Set sina fruar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Området kring Eden bör tidigt ha varit väl befolkat. Efter några decennier måste befolkningen ha uppgått till tusentals människor.

Fråga: Adam och Eva fick Kain och Abel. Kain for till landet Nod och kände sin hustru och födde Hanok. Varifrån fick han sin hustru? Sedan fick dom också Set. Varifrån fick Set sin hustru? Var det en syster till han? (P.V.)

Det som i vår svenska översättning kallas "landet Nod" (1 Mos 4:16) heter på hebreiska nodh ("flyktens land"). Det enda bibeln säger om detta område är att det låg öster om Eden. Sannolikt är det inget egentligt namn, utan betyder kort och gott "landet dit Kain tog sin tillflykt" - och enligt bibelns berättelse måste området ha varit obebott när Kain kom dit.

Varifrån fick då Kain sin hustru? Det står faktiskt inte att han hittade henne i landet Nod, utan bara att han "kände henne", dvs hade sexuellt umgänge med henne, sedan han kommit till den här trakten dit han tog sin tillflykt (och att hon då blev med barn och födde Hanok).

Däremot framgår det klart och tydligt att Adam och Eva inte alls bara fick tre söner (Kain, Abel och Set). Om du läser några kapitel längre fram i bibeln så ser du att de dessutom fick en mängd barn som bara omtalas som "söner och döttrar" (1 Mos 5:4). Alla dessa fick naturligtvis i sin tur barn, som fick barn... etc... etc.

Det innebar att området kring Eden tidigt bör ha varit väl befolkat. Efter några decennier måste befolkningen ha uppgått till tusentals människor (om varje familj fick fem barn så passerade man tvåmiljonerstrecket redan efter 150 år) så det bör ha funnits åtskilliga flickor/kvinnor både för Kain och hans bror Set att välja på, även om de ofrånkomligen var förhållandevis nära släktingar, kanske syskonbarn eller syskonbarnbarn.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Edens lustgård
Var låg Edens lustgård? Eller var kanske hela jorden ett enda paradis?

Kain stadsbyggaren
Ännu en biblisk absurditet. Enligt 1 Mos 4:17 byggde och befolkade Kain en hel stad under två generationer: 'Kain låg med sin hustru, och hon blev havande och födde Henok. Han byggde då en stad och kallade den Henok efter sin son.'

Landet Havila och floden Pison
1 Mos 2:11 säger att landet Havila är omflutet av floden Pison som också vattnade den lustgård i landet Eden där de första människorna levde.

Konflikt mellan skapelseberättelserna?
Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

Kunskapens träd i Edens lustgård
Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?

Varför finns det två skapelseberättelser i bibeln?
I den 'första skapelseberättelsen' berättas om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.