Följ Bibelfrågan på Facebook

Edens lustgård

Bibelfrågan: Frågor och svar

Av bibelns beskrivning får man intrycket att Eden låg öster om den plats där skapelseberättelsens författare levde.

Fråga: Var låg Edens lustgård? Eller var kanske hela jorden ett enda paradis? (B.L.)

Så som bibeln framställer det placerades de första människorna i en "lustgård" (trädgård, säger vi nuförtiden) som låg i ett område eller ett land som kallades för Eden, ett hebreiskt ord som betyder "ljuvlighet" eller "skönhet". (Det var alltså inte paradiset som hette Eden, utan det var namnet på landet där paradiset låg.) Man tror att det hebreiska ordet har samband med det babyloniska edinu som betyder slätt. Eden skulle då vara ett område som fått sitt namn av att det var ett vackert slättlandskap.

Exakt var "den vackra slätten" låg och hur stor den var vet vi ingenting om. Men av bibelns beskrivning får man i alla fall intrycket att området låg öster om den plats där skapelseberättelsens författare levde: "Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden". Och i Första Mosebok finns så ytterligare en ledtråd som många har använt sig av för att försökaa räkna ut var paradiset låg, nämligen en beskrivning av ett antal floder som rann i närheten av - och genom - trädgården (1 Mos 2:10-14).

Bibeln talar här om en flod som (på den tiden) hade sitt källflöde någonstans i landet Eden och som bevattnade trädgården innan den förgrenade sig i de floder som författaren kallar Pishon, Gichon, Tigris (eller Hiddekel) och Eufrat. Det skulle innebära att trädgården som blev de första människornas hem skulle ha legat någonstans mellan flodens källflöde och nämnda förgreningar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapade Gud mänskligheten?
Skulle en god Gud verkligen skapa en mänsklighet som han måste ha insett var dömd på förhand att ge sig själv ett helvete på jorden?

Konflikt mellan skapelseberättelserna?
Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

Varför finns det två skapelseberättelser i bibeln?
I den 'första skapelseberättelsen' berättas om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till.

Landet Havila och floden Pison
1 Mos 2:11 säger att landet Havila är omflutet av floden Pison som också vattnade den lustgård i landet Eden där de första människorna levde.

Fanns döden före syndafallet?
Har alla sjukdomar och katastrofer på jorden sitt ursprung i synden eller existerade det sjukdomar och död även före Adams och Evas val att bryta mot Guds vilja?

varifrån fick Kain och Set sina fruar=
Adam och Eva fick sönerna Kain, Abel och Set. Kain for till landet Nod och kände sin hustru som födde Hanok. Varifrån fick Kain sin hustru? Och varifrån fick Set sin hustru?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.