Följ Bibelfrågan på Facebook

Dinosaurierna och bibeln

Bibelfrågan: Frågor och svar

När bibelns berättelse börjar låg jorden öde och tom...

Fråga: Jag undrar hur man som kristen förklarar dinosaurierna och evolutionen? (P.S.)

Vad bibeln berättar om är den tidsålder vi lever i nu och som inleddes med de händelser som återges i skapelseberättelsen, då de livsformer (växterna, djuren och människan) som finns i dag uppstod. När allt detta skapades hade planeten jorden existerat i närmare fem miljarder år och många epoker hade passerat revy. Men vad som hänt under de miljarder år som gått sedan de första virvlande stoftmolnen spred sig ut i universum och Gud skapade de första stjärnorna och formade galaxerna med deras myriader himlakroppar säger bibeln ingenting om.

Den säger heller ingenting om vilka livsformer som Gud kan ha låtit leva på den här planeten under de miljarder år som jorden existerade före den epok som bibeln handlar om - vår tidsålder - under de epoker som vi i dag benämner "kambrium", "karbon", "jura", "krita" etc. Men våra arkeologers mödosamma detektivarbete har visat att här fanns otaliga livsformer, från bakterier och andra enkla organismer till gigantiska ödlor och djur, lavar, träd och andra växter. Forskarnas spadar gräver fram allt fler vittnesbörd om den historia som finns bevarad under årtusenden och årmiljoner av sand och sten.

Vad som står klart är däremot att allt som fanns på jorden av någon anledning mötte sin undergång, kanske genom någon form av global, kosmisk katastrof, för när bibelns berättelse börjar så var jorden mycket riktigt...

"... öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade: 'Varde ljus!' Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton... och det blev morgon..." (1 Mos 1:2-5)

Så lät Gud solen gå upp för första gången över en tom och öde planet, som låg insvept i tunga moln som med nöd och näppe släppte genom solljuset.

"... Det var den första dagen"

Och här börjar bibelns berättelse om hur Gud skapade det liv som finns omkring oss på jorden i dag.

Och vad det gäller det som fanns på den här lilla kosmiska stenklumpen under de tidsepoker som föregick den epok vi lever i, så har det inte någon som helst betydelse för oss (och följaktligen var det inte heller av något intresse för Gud att ge den kunskapen till författaren av Första Mosebok, då han inspirerade honom att teckna ner sin berättelse om skapelsen) mer än att vi då och då när vi gräver i jorden gör lite intressanta fynd från oändligt avlägsna tider som ger sysselsättning åt geologer och arkeologer.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Konflikt mellan skapelseberättelserna?
Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

Arkeologin och människans ålder
Hur kan man förena arkeologiska fynden av hundratusentals år gamla skelett med bibelns skapelseberättelse?

Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Ljuset och solen i skapelseberättelsen
Hur kunde det finnas dag och natt på jorden innan Gud skapade solen? Det är ju solen som ger ljuset på jorden så att det blir dag och natt.

Vem eller vad skapade Gud?
Om allt som existerar måste ha en orsak eller ett upphov, så måste ju någonting ha gett upphov till Gud också.

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.