Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad säger Nya testamentet om främlingar i landet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: När jag läser Nya Testamentet så kan jag inte hitta något om hur man ska behandla främlingar i landet. Och om det står där, vill jag veta om det även står hur främlingar ska leva och vara i det nya landet? För det var väl ett ömsesidigt handlande som avsågs när Gamla testamentet talade om detta? (M.H.)

De lagar och föreskrifter som finns i Gamla testamentet var nationella lagar som reglerade israeliternas samhälle och styrde hur de skulle leva.

"Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose." (3 Mos 26:46)

Det gamla förbundet och de gammaltestamentliga lagarna gällde alltså enbart ett visst folk, en viss nation - det israelitiska folket. Inte grekerna och romarna, inte kananeerna och babylonierna, utan enbart israeliterna. Därför säger lagarna ingenting specifikt om hur just främlingar (invandrare, gästarbetare, flyktingar etc) i landet ska leva och uppträda, utan bara hur israeliterna ska leva och därmed även hur de ska behandla främlingar som lever i deras land. (För övrigt, när det gällde brott och straff, stölder, våldsbrott etc, så gällde samma lagar för alla som levde i landet, oavsett om de var israeliter eller inte.)

Till skillnad från det gamla förbundet (det gamla testamentet) avser inte det nya förbundet (det nya testamentet) någon viss nation eller något visst folk, utan det omfattar alla människor, oavsett nationalitet, som har accepterat Jesus som Messias/Kristus och beslutat att följa honom, dvs alla kristna. Därför innehåller det nya förbundet inte heller några nationella lagar, strafflagar eller några andra regler för hur samhället ska se ut och fungera (vilket förklarar varför du inte har hittat några sådana anvisningar i nya testamentet), utan det innehåller enbart principer för hur de som blivit en del av detta nya förbund mellan Gud och människan - de som är kristna - ska leva och vara. Och den nytestamentliga "lagen" är väldigt enkel. Jesus sammanfattar den i två mycket enkla grundprinciper:

"Älska din medmänniska som dig själv!" och "Så som du vill att andra ska behandla dig, så ska du behandla dem!"

I det nya förbundet finns ingen skillnad mellan människor som tillhör den egna nationen eller människor av annan härkomst eller annan religion. Den som är kristen ska helt enkelt alltid - i alla sammanhang, i privata relationer, i arbetet och i samhället i övrigt - behandla alla människor - bekanta och obekanta, unga och gamla, män och kvinnor, svenskar och utlänningar, ateister och troende, buddister och muslimer - så som hon själv vill bli behandlad (eller skulle vilja bli behandlad om hon var i deras situation).

Så när det gäller främlingar i vårt land ska vi kristna alltså behandla dem precis så som vi själva skulle vilja bli behandlade om vi ville bosätta oss, eller arbeta tillfälligt, i ett främmande land - eller om krig tvingat oss att fly från vårt eget land eller fattigdom tvingat oss att leva som tiggare i ett annat land. Och om vi själva är kristna som kommit hit från ett annat land - som invandrare, gästarbetare, flyktingar eller tiggare - så ska vi behandla dem som redan bor här så som vi själva hade velat bli behandlade av främlingar som kommit till vårt land.

Svårare än så är det inte. Behandla alla så som du själv vill bli behandlad. Det är Guds vilja när det gäller våra relationer till varandra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var israeliterna rasister?
I Gamla testamentet står det att man kan sälja självdöda kadaver som mat till invandrare. Är det en regel vi ska följa också, eller...?

Talar bibeln om invandrare eller främlingar?
I den senaste översättningen av bibeln till svenska står det i Sak 7:10: "Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige." Jag har för mig att den tidigare översättningen hade ordet "främlingen" istället för "invandraren". Har man börjat översätta bibeln med propaganda numera? Jag anser verkligen inte att dessa ord är synonymer. Man drar sig alltså inte för att förvanska bibeltexter - skrämmande!

Är kristendomen fri eller styrd?
Är kristendomen är en fri eller en styrd religion? Är det en lätt eller svår religion att följa? Hur bör en sann kristen människa leva? Vilka regler och ideal ska en kristen leva efter? Vad innebär detta konkret i den troendes liv?

Hur ska någon kunna leva som Jesus?
I Petrus första brev står det att vi ska ha Jesus som förebild och gå i hans fotspår, men är det verkligen möjligt för någon människa att göra det?

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.