Följ Bibelfrågan på Facebook

Idisslar haren?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Efter att ha förklarat att djur som idisslar och har kluvna klövar ska vara tillåten föda, räknar lagen upp några undantag.

Fråga: I 3 Mos 11:6 påstår Bibeln att haren idisslar. Det gör den inte. (P.T.)

Bibelstället du syftar på ingår i en lång rerdogörelse för vilka djur som är ätliga ("rena") och oätliga ("orena"). De här uppmaningarna riktade sig till människor som inte hade några naturvetenskapliga kunskaper - helt vanliga människor som utgick från vad de såg och hörde - och därför utgick lagtexten från hur de uppfattade djuren (inte hur vi 4000 år senare, klassificerar och definierar djuren och deras beteende med utgångspunkt från våra biologiska upptäckter och kunskaper rörande exempelvis deras matsmältningssystem).

Efter att ha förklarat att djur som idisslar och har kluvna klövar ska vara tillåten föda, räknar lagen upp några undantag - kamelen, klippgrävlingen och haren, som "visserligen idisslar men inte har kluvna klövar", samt grisen, "som visserligen har kluvna klövar men inte idisslar".

Det är naturligtvis helt riktigt att haren inte idisslar, men eftersom det faktiskt ser ut som om den gör det, kunde det naturligtvis ge israeliterna intryck av att den tillhörde de rena - dvs ätliga - djuren. Därför betonades att den visserligen idisslade (tuggade och tuggade) men inte hade kluvna klövar och följaktligen inte var godkänd som föda.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judar, muslimer, kristna och griskött
Skälet till att judar inte äter fläsk är att Gud en gång i tiden förklarade ett antal djur som 'orena' och därför otjänliga som föda.

Rena och orena djur
Upphävdes lagen om rena och orena djur när nån av apostlarna i en dröm såg alla djur sänkas ner från himlen i en duk och han hörde en röst som sa: "Ta och ät"?

Har insekter fyra ben?
Har en fråga angående ett ställe i 3 Mosebok där det står att insekter har fyra ben? Hur förklaras en sån vers?

Judar, kristna och koshermat
När kristendomen spred sig och kom att omfatta även ickejudar, ansågs det att de inte behövde följa de restriktioner i fråga om mat som judarna följde.

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.