Följ Bibelfrågan på Facebook

Har insekter fyra ben?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibelns uppmaning riktar sig inte till några moderna människor, vars tänkande utgår från de vetenskapliga klassificeringar vi är vana vid, utan till ett enkelt nomadiskt folk för 4000 år sedan.

Fråga: Har en fråga angående ett ställe i 3 Mosebok där det står att insekter har fyra ben? Hur förklaras en sån vers? (K.)

Först av allt: Det står ingenstans i bibeln, varken i 3 Mosebok eller någon annanstans, att insekter har fyra ben - varken i grundtexten eller i någon av våra översättningar, Bibel 2000, Folkbibeln eller den gamla 1917 års översättning.

Det bibelställe som jag förstår att du syftar på, 3 Mos 11:20-23, är en text som föreskriver vilka djur som Israels folk fick äta och vilka som var förbjudna. Den första versen lyder så här i några olika översättningar:

"Alla bevingade, fyrbenta smådjur skall gälla som något avskyvärt för er" (Bibel 2000)
"Alla de flygande smådjur som går på fyra fötter skall vara en styggelse för er" (Folkbibeln)
"Alla de flygande smådjur som gå på fyra fötter skola vara en styggelse för eder" (1917)

Vi måste komma ihåg att den här uppmaningen inte riktar sig till några moderna människor, vars tänkande utgår från de vetenskapliga klassificeringar vi är vana vid, utan till ett enkelt nomadiskt folk för 4000 år sedan. Följaktligen kan vi inte heller översätta texten med utgångspunkt från våra moderna indelningar av olika djurarter i insekter, däggdjur, kräldjur, ryggradslösa djur, mollusker etc, utan vi måste se hur den uppfattades av den tidens människor. Annars uppstår den här typen av missförstånd.

I det aktuella bibelstället använder den hebreiska grundtexten för övrigt inte alls något så specifikt ord som "insekter", utan den använder ordet sherets - ett ord som betyder "små djur eller kryp som myllrar eller svärmar", vilket naturligtvis inbegriper det vi kallar insekter (och så har det också översatts till vissa språk), men även andra småkryp. I vers 29 kallas vesslor, råttor, ödlor etc också för sherets, dvs "smådjur".

Den aktuella lagtexten sa alltså att det skulle vara förbjudet för israeliterna att äta några "bevingade [och svärmande] små djur som går på fyra ben". För Israels folk var det inga problem att förstå att det var olika sorters fjärilar som lagen syftade på. I en vanlig betraktares ögon är de nämligen fyrbenta, eftersom det främre benparet är reducerat och inte syns. (Om lagtexten hade talat om sexbenta små djur - även om det naturligtvis hade varit mer vetenskapligt exakt - så skulle ingen ha förstått att det var fjärilar man inte skulle äta.)

Undantagna från det här förbudet var de "bevingade, svärmande småkryp" som förutom de fyra ben de gick på hade två bakre ben som de hoppade med. Nämligen gräshoppor. Dessa kunde man äta.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Idisslar haren
I 3 Mos 11:6 påstår Bibeln att haren idisslar. Det gör den inte.

Orena djur i Noas ark
När syndafloden skulle komma, sa Gud till Noa att även ta med ett par syndfulla djur i sin ark. Varför?

Varför är inte bibeln vetenskapligt korrekt?
Om Gud är allsmäktig, då borde han väl kunnat skriva en bibel som var vetenskapligt korrekt? Eller? Han sägs ju ha skapat det själv menar jag. Det var extremt dumt, som det stod i ett svar om kristendomen och naturvetenskapen, att om Gud hade gett en korrekt bild i bibeln av hur världen är uppbyggd så hade den bilden ändå ändrats om 3000 år. Om Gud är allsmäktig borde han väl kunnat ge en korrekt förklaring direkt som inte ändras efter 3000 år.

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Judar, muslimer, kristna och griskött
Varför äter inte judar och muslimer griskött?

Rena och orena djur
Upphävde inte Jesus eller Gud lagen om rena och orena djur när nån av apostlarna i en dröm såg alla djur sänkas ner från himlen i en duk och han sa: "Ta och ät"? Men varför gav då Gud en gång reglerna att folk bara skulle äta vissa djur, bara för att sedan upphäva buden igen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.