Följ Bibelfrågan på Facebook

Katolska seder i Svenska kyrkan?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Det var flera år sedan jag var i kyrkan (Svenska kyrkan) men nu går jag ibland. Det förvånar mig att man gör korstecken. Sedan när används denna katolska sed? Likaså är det många som knäböjer under bön, böjer ner huvudet och håller händerna för mun och näsa. Dessutom går man i procession med kors och ljus...också något nytt som hör katolikerna till. Berättade för en katolsk vän att jag går till Mariakyrkan. Han blev mäkta förvånad. 'Så kan väl inte en protestantisk kyrka heta? Där dyrkas ju inte Maria utan Jesus', sa han. Det konstiga är att man i den kyrkan inte har någon bild, skulptur eller ikon av Maria. Varför då döpa en kyrka efter henne? (M.A.)

Det är nog lite fel att säga att de här olika sakerna är katolska seder. Det rör sig i själva verket om gamla kristna seder och ritualer som har funnits inom den kristna kyrkan i alla tider. Men efter reformationen valde "utbrytarna" att plocka bort många seder som man förknippade med moderkyrkan. Det innebar att sådant som korstecknet etc kom att förknippas just med den katolska kyrkan. Men korstecknet är något som förekommer även i den ortodoxa kyrkan, och båda dessa är ju de ursprungliga västliga och östliga kristna kyrkorna. Så man kan nog snarare säga att den protestantiska kyrkan har återupptagit gamla kristna seder som man övergav på 1500-talet men som hela tiden bevarats av både katoliker och ortodoxa.

När det gäller "böneställningar" så finns det många varianter. Ursprungligen bad man på österländskt vis med händerna lyfta eller framsträckta. Seden att knäppa händerna vid bön uppstod först inom den katolska kyrkan någon gång på 800-talet. I dag är det många som ber på det gamla österländska sättet. Andra döljer ansiktet, somliga böjer knä etc. Vad som är gemensamt för alla böneställningar är att de uttrycker ödmjukhet och vördnad inför Gud, en önskan att vara stilla och lyssna och kommunicera med Gud.

Angående namnet Mariakyrkan så finns det mängder av icke katolska kyrkor i Sverige som bär det namnet, både sådana som tillhör Svenska kyrkan och olika frikyrkor. Några av Svenska kyrkans kyrkobyggnader uppfördes och fick sitt namn före reformationen, då det inte fanns något annat än den katolska kyrkan där Jungfru Maria som bekant spelar en viktig roll som himmelsk förebedjare. Andra, nyare protestantiska kyrkor, har fått namnet enbart därför att Maria trots allt innehar en betydelsefull plats i den kristna historien (i egenskap av Jesu mor) utan att man för den skull behöver dyrka henne.

I Stockholm finns för övrigt också Maria Magdalena kyrka, vilket inte betyder att man dyrkar Maria Magdalena där. Inte heller dyrkar man ängeln Mikael i någon Mikaelikyrka (som det finns ett antal). Många kyrkor har också uppkallats efter kungligheter, som exemeplvis Kristine kyrka, Sofia kyrka, Katarina kyrka, Adolf Fredriks kyrka etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur uppstod katolska kyrkan?
Hur växte den katolska kyrkan fram? Varför blev den katolska kyrkan en egen kyrka?

Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Den viktigaste skillnaden mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan i dag är synen på påvens roll.

Hur gör man korstecken?
Jag undrar om det finns någon regel som säger hur man ska göra korstecknet inom katolska kyrkan. Är det från höger till vänster eller tvärtom? Gör man på samma sätt inom ortodoxa kyrkan?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.