Följ Bibelfrågan på Facebook

Skapades kvinnan två gånger?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det hebreiska ordet 'adam' betyder 'jordvarelse', dvs människa, oavsett kön.

Fråga: I första kapitlet i 1 Moseboken, "Skapelsen", skapar Gud människan, dvs mannen OCH kvinnan. I andra kapitlet, "Edens lustgård", lyfter han in Adam och skapar en kvinna av hans revben. Varför lyfte Gud inte in en KVINNA från de människor han skapade i Skapelsen? Varför tog han bara Adam därifrån och satte honom i Edens lustgård? Varför skapades kvinnan två gånger? Det är ju två ganska olika skapelser eftersom den första är könsneutral, vilket i alla fall tyder på en viss form av intelligens, och den andra något mansgrisig, alltså aphjärneaktig, inte alls särskilt smart. (A.)

Först av allt vill jag betona att när bibeln skrevs var den inte indelad i kapitel och verser med kapitelrubriker. De här olika mellanrubrikerna - "Skapelsen" och "Edens lustgård" - har satts dit i de svenska utgåvorna för att det ska bli lättare att hitta i själva bibeltexten.

Sedan tror att du har missförstått det hela lite. Det handlar inte om två olika skapelser, utan två berättelser om samma händelse. Både första och andra kapitlet handlar om samma skapelse av livet och Guds avbild människan på jorden.

I 1 Moseboks första kapitel, den första delen av skapelseberättelsen, berättas övergripande om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till. I vers 26-28 nämns mycket kortfattat att Gud sist av allt skapade det som en dag skulle bli hans fullkomliga avbild: den fysiska arten "adam" (det hebreiska ordet adam betyder "jordvarelse", dvs människa, oavsett kön) som liksom alla andra fysiska varelser måste finnas i två könsvarianter, man och kvinna, för att möjliggöra fortplantning.

Denna första del - "veckoöversikten" - avslutas med första hälften av vers 4 i kapitel 2. Så följer den andra delen - från och med 1 Mosebok 2:4b - och det är en detaljerad berättelse om vad som hände "då när Herren Gud hade gjort jord och himmel" (1 Mos 2:4b). Berättelsen här går alltså tillbaka till händelseförloppet efter det att skapandet av den fysiska jorden och himlen (det som beskrivs i första kapitlets inledning) var avslutad och det var dags för skapandet av Guds avbild.

Här beskrivs sedan mer ingående den "dag" i skapelseveckan då människan blev till (det som kortfattat omnämns i kap 1:26-28), och här berättas i detalj hur det gick till när Gud skapade arten adam (människan) och sedan gjorde den till en tvåkönad varelse. Gud började med att skapa en människa, en adam, av könet ish (en "han-adam"). Denna adam placerade han i den "lustgård" eller "trädgård" som han förberett. Därefter skapade han den andra människan, en adam av könet ish-sha (en "hon-adam").

Han kunde naturligtvis lika gärna gjort tvärtom, men något kön måste ju oundvikligen skapas först. Vilket kön det blev är fullkomligt likgiltigt och har inte ett dugg med mansgriseri eller aphjärnor att göra.

Om du vill så kan du ju betrakta mannen som den korkade och hjälpbehövande prototyp Gud började med innan han, vis av sina misstag, skapade den fulländade adam - kvinnan. Men vad den här skapelsehymnen vill visa är inte att något av könen är överlägset/underlägset det andra, utan tvärtom. Vad den faktiskt säger är att adam, människan, av båda könen (ish och ish-sha, man och kvinna), är skapad av Gud till Guds avbild. Det är det som är själva kärnan i berättelsen - inte turordningen i skapandet av denna (blivande) Gudsavbild.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomens kvinnosyn
Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus...

Varför finns det två skapelseberättelser i bibeln?
Bibeln inleds ju med två skapelseberättelser efter varandra. Hur hänger det ihop?

Kristet kvinnoförtryck
Jag håller på med ett religionsarbete om kvinnans ställning i kristendom, islam och judendom. Nu undrar jag om kvinnan är förtryckt i det kristna samhället?

Varför skapade Gud mänsklighten?
Skulle en god Gud verkligen skapa en mänsklighet som han måste ha insett var dömd på förhand att ge sig själv ett helvete på jorden?

Kvinnor i bibeln
Varför finns det ingen kvinna i bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms bibelns författare för kvinnor?

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Att alla är lika i Kristus och följaktligen har samma plikter som lemmar i Kristi kropp, församlingen, är den allmänna, generella och eviga principen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.