Följ Bibelfrågan på Facebook

Dom över levande och döda

Bibelfrågan: Frågor och svar

Mycket av Jesu undervisning återges inte i evangelierna men förekommer i apostlarnas skrifter.

Fråga: Var i Bibeln säger Jesus själv att han ska 'döma levande och döda' som man läser i Trosbekännelsen? Om Han inte själv sagt det, vad grundar man sig då på? (G.E.)

Jesus säger det inte själv i något av de citat som finns i evangelierna. Men hans verksamhet pågick under tre år, så det är naturligtvis oändligt mycket av det som Jesus undervisade sina lärjungar och andra om, som inte finns återgivet i bibeln. Det finns också mycket av Jesu undervisning som inte återges i evangelierna, men som förekommer i apostlarnas skrifter.

Simon Petrus, som ju stod Jesus allra närmast, nämner det i alla fall i ett av sina brev - "Men de skall stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda" (1 Petr 4:5) - och även Paulus skriver i ett brev till sin medhjälpare Timoteus om "Kristus Jesus, som skall döma levande och döda" (2 Tim 4:1).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När ska alla uppstå?
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden.

Dödsriket och himmelriket
I trosbekännelsen står orden 'himmelriket' och 'dödsriket'! Vad är det för skillnad på dem?

Första och andra döden
Vad är första respektive andra uppståndelsen, samt första respektive andra döden som det talas om i Uppenbarelseboken?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Hur går domen till?
Hur kommer det att se ut vid den yttersta domen? Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå framför Guds tron?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.