Följ Bibelfrågan på Facebook

Första och andra döden

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den första uppståndelsen äger rum vid Messias ankomst och omfattar de döda troende som då förvandlas till att bli 'lika Kristus', dvs evigt levande varelser.

Fråga: Vad är första respektive andra uppståndelsen, samt första respektive andra döden som det talas om i Uppenbarelseboken? (J.)

Bibeln säger att alla människor ska dö - och att alla människor ska uppstå.

Den första döden är avslutningen på livet för alla organismer - inklusive människan. Men för människan är den döden inte definitiv, utan Gud låter alla människor uppstå - till evigt liv (i den första uppståndelsen) eller till dom (i den andra uppståndelsen).

Den första uppståndelsen äger rum vid Messias ankomst och omfattar de döda troende som då uppstår till evigt liv, samtidigt som de troende som ännu lever förvandlas till att bli "lika Kristus", dvs evigt levande varelser.

Den andra uppståndelsen äger rum tusen år senare och omfattar alla de övriga som levt och dött genom tiderna utan att ha lärt känna Gud och haft en möjlighet att komma till tro (Jesus tar invånarna i Sodom och Gomorra som exempel). Miljoner människor som levt och dött i Asien, Afrika och på andra kontinenter och kanske någon gång hört talas om en främmande religion som kallas kristendom, men aldrig lärt känna den närmare. Miljoner människor som levt och dött i Kina, Indien, Japan, Sovjet och andra kommunistiska länder utan att någonsin ens ha hört talas om Gud. Miljoner människor som av uppfostran och kultur och miljö formats till attityder som gjort att de inte kunnat tro.

Nu - tusen år efter den första uppståndelsen (de troendes uppståndelse till evigt liv) - uppstår alla dessa för att (be)dömas i det som brukar kallas "Uppståndelsen till dom", "den yttersta domen" eller "domen inför den vita tronen". De uppstår följaktligen som fysiska varelser och ställs, precis som de som nåtts av Guds kallelse i sitt liv, inför valet att följa Gud eller inte - evigt liv eller evig död. De som väljer döden dör en andra gång - "den andra döden" - och den döden är definitiv. Evig död.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Blir vi änglar när vi dör?
Varifrån kommer änglarna? Fanns änglarna innan jorden skapades? Blir vi änglar när vi dör?

Förgör djävulen själen i helvetet?
Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet.

När ska alla uppstå?
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden.

Hur går domen till?
Hur kommer det att se ut vid den yttersta domen? Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå framför Guds tron?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

En andra chans till frälsning?
Innebär uppståndelsen efter tusenårsriket en andra chans för människor att bli frälsta?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.