Följ Bibelfrågan på Facebook

Var uppvaktade de vise männen Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att Lukas inte nämner detta är egentligen inte märkligare än att varken Matteus, Markus eller Johannes nämner herdarnas besök hos den nyfödde Jesus

Fråga: Efter det Jesus burits fram i templet i Jerusalem och mötet med Simeon och Hanna står det i Lukasevangeliet att de återvände till Nasaret, inte Betlehem? Hur kan då de vise männen komma och uppvakta Jesus i Betlehem? Enligt Lukas var de ju i Nasaret. (M.R.)

Lukas berättar ju ingenting alls om de vise männens besök, flykten från Betlehem till Egypten och vistelsen där som varade tills Herodes en store hade dött (vid påsken efter Jesu födelse). I stället säger han bara att när de fullgjort allt som lagen krävde så återvände de till sin hemstad Nasaret. Men han säger inte att de återvände till Nasaret omedelbart. De vise männens besök och vistelsen i Egypten måste följaktligen ha ägt rum mellan frambärandet i templet och återkomsten till Nasaret. Jag tycker också att det låter helt rimligt att de först återvände till sin tillfälliga bostad i Betlehem efter att ha varit i Jerusalems tempel.

Att Lukas inte nämner detta är egentligen inte märkligare än att varken Matteus, Markus eller Johannes nämner herdarnas besök hos den nyfödde Jesus eller Jesus som 12-åring i templet (som Lukas berättar om), eller att ingen av synoptikerna nämner den vuxne Jesus första färder till Jerusalem (som Johannes berättar om). Och om man ser på Apg 9:26 så hoppar Lukas även över Paulus besök i Arabien efter hans flykt från Damaskus, och ger i stället intrycket att Paulus begav sig direkt till Jerusalem.

Matteus var ju en av Jesu nära lärjungar, som mycket väl kan ha hört Maria själv berätta om flykten till Egypten efter Jesu födelse, medan Lukas i inledningen av sitt evangelium uppger att han sammanställt sin berättelse med utgångspunkt från olika vittnens redogörelser. Han har följaktligen arbetat på ett mer journalistiskt sätt och tagit del av både skrivna och muntliga berättelser om Jesu liv och verksamhet, innan han gjort sitt urval ur det samlade materialet och sammanställt sin "Jesus-biografi" på uppdrag av Theofilus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Profetian om "nasaréen"
I Matt 2:23 står det att Josef bosatte sig i Nasaret 'för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.' I Bibel 2000 förekommer ordet nasaré endast här. Vilket profetord är det egentligen som åsyftas?

Jerusalem eller Egypten?
Hur kan Jesus ha burits fram i templet i Jerusalem efter 40 dagar, som det står i Lukasevangeliet, om Josef och Maria tog med sig honom och flydde till Egypten och stannade där ända tills Herodes hade dött?

Jesu ålder vid de vise männens besök
Hur gammal var Jesus när de 'tre' vise männen kom. Varför blev barnen från 0-2 (3) år dödade om nu Jesus skulle vara nyfödd? Kom herdarna och de vise männen samtidigt eller var för sig och vid skilda år? Bodde Maria, Josef och Jesus-barnet kvar i stallet ända till de måste ge sig av på grund av Herodes hemska befallning?

Nasaret eller Betlehem?
I Luk 2:4 bor Josef i Nasaret och åker därifrån till Betlehem. I Matt 2:22f får Josef i en dröm uppmaningen att bosätta sig i Galilleen, och bosätter sig då i Nasaret. Hur går detta ihop? Antingen kom de väl från Nasaret, eller också flyttade de dit, på Guds anmaning, efter Jesu födelse?

Mikas profetia om Betlehem Efrata
Undrar rörande Mika 5:2 som är en profetia om Jesus. Vissa kristendomskritiker menar att i 1 Krön 2:50-52 visar att Efrata är en släkt och att det är denna som Mika syftar på.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.