Följ Bibelfrågan på Facebook

Rena fakta om Mose

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Kan ni hjälpa mig med att finna sanningar om Mose. Alltså hjälp med att finna "ren fakta" om just Mose? (M.E.)

Eftersom Mose enbart var en ledargestalt för de israeliter som lämnade Egypten ca 1500 år f Kr och dog innan man ens nådde sitt mål, Kanaans land, så var det bara dessa israeliter som deltog i flykten som bevarade minnet av honom och vad han gjorde. Dessa berättelser skrevs så småningom ner och kom att ingå i den skriftsamling som vi kallar Gamla testamentet i bibeln.

Några uppgifter om Mose från andra mer eller mindre samtida skrifter finns alltså inte.

Under det första århundradet gjorde emellertid den judisk-romerske historikern Josefos en sammanställning av judarnas historia där han lämnar en del ytterligare uppgifter om Mose utöver de som finns i bibeln. Han berättar där bland annat att Mose, som efter att ha hittats av den regerande faraos dotter kom att växa upp som hennes fosterson vid det egyptiska hovet som hennes fosterson, fick del i all den bildning som den tidens främsta kulturfolk ägde.

Josefos berättar vidare att Mose i egenskap av egyptisk prins ska ha lett ett segerrikt fälttåg mot Etiopien och även tagit en etiopisk prinsessa vid namn Tharbis till hustru. Det skulle ha ägt rum i Meroe, där han också sägs ha begravt sin egyptiska fostermor.

Så småningom övergav dock Mose sin höga ställning. Efter att ha mördat en egyptisk arbetsledare som misshandlat en israelit tvingades han fly ur landet. Under fyrtio år arbetade han sedan som fårvaktare hos en herdepräst i Sinais öken innan han som 80-åring återvände till Egypten, anslöt sig till sitt folk och ledde dem tillbaka till Kanaan som deras förfäder lämnat flera hundra år tidigare.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Israeliternas slaveri i Egypten
Egyptiska skrifter visar att slavsystemet var omfattande och att trälar och tvångsarbetare främst utgjordes av icke-egyptier - invandrare och krigsfångar.

Var finns stentavlorna med tio Guds bud?
Min 10 åriga son har frågat mig angående stentavlorna med de tio budorden, om de har hittats och var de i så fall finns förvarade någonstans? Hans lärare trodde att de hade krossats.

Varför 40 år i öknen?
Varför vandrade isreliterna i öknen i 40 år när man idag har sett att om man vandrar från egypten till israel så tar det bara 1,5 år?

Var Mose krigare?
Efter att ha sett på history channel om judarnas tidiga historia så menade man att Mose var krigare och ledde en mindre armé. Detta gjordes innan han fick de tio budorden på berget.

Vad hände med farao efter israeliternas flykt?
Vilken farao var det som regerade i Egypten vid tidpunkten för israeliternas flykt från slaveriet och vad hände sedan medan honom? Dog han också i Röda havet?

När skrev Moses Moseböckerna?
Vet man något om när Moses författade de fem Moseböckerna?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.