Skriv ut den här sidan     

Är naturdyrkan satanisk?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Är det att betrakta ALLT ev dyrkande av skapelsen/naturen som "sataniskt" förutom dyrkandet av själva "skaparen" alltså gud? Som jag förstått det är detta en mycket viktig detalj inom kristendomen. (H.N.)

Att vi över huvud taget existerar beror enligt bibeln på att Gud en gång började skapa sin avbild (1 Mos 1:26). Inte i någon sorts bildlig bemärkelse, utan bokstavligen. En varelse som var lik honom i alla avseenden, på samma sätt som våra barn är lika oss. Och liksom våra barn är dödliga varelser av kött och blod precis som vi, avsåg Gud att hans barn skulle bli odödliga varelser av ande - precis som han (Joh 4:24). Varelser med evigt liv (Joh 5:26).

Hela den process vi har att gå igenom på jorden - dvs vår tid som fysiska människor - är en etapp på vägen att bli lika Gud. Syftet är att vi ska förstå att vi inte är "kompletta" i oss själva utan att denna fysiska organism måste förses med ytterligare en komponent - Guds ande (Rom 8:10) - för att slutligen en dag kunna få evigt liv.

Den anden kan vi inte få genom att dyrka några skapade ting, utan enbart genom att vända oss till - och följa - Gud som själv är, och vill ge oss, denna ande.

Så när Gud säger att vi inte ska ha några andra gudar vid sidan av honom, så är det enbart av omtanke om oss - därför att han vet att tillbedjan av andra gudar är meningslös. Att dyrka och be till det skapade (naturen) i stället för skaparen (Gud) kan aldrig ge oss Guds ande och följaktligen inte heller evigt liv - och då förfelar vi ju hela syftet med vår existens.

Sataniskt är det väl knappast, men däremot som sagt helt meningslöst sett i ett längre perspektiv...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är Gud egoist?
Gud är en egoistisk Gud. Han säger: "Du skall inga andra gudar hava jämte mig." Är det rättvist? Att inte få välja vem man ska tro på?

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?

Dyrkade judarna stjärnorna?
I 2 Kungaboken står det att israeliterna i sitt tempel hade "föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara". Hur ska man tolka det? Tillbad israeliterna fler gudar än Jahve i templet?

Hade Jesus förståelse för andra religioner?
Skulle du kunna ge exempel ur bibeln där Jesus visar förståelse och omtanke med de människor som föds in i andra religioner?

Avgudadyrkan i bibeln
Finns det någon biblisk berättelse om någon som gick emot det andra budordet: 'Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.'?

Kors, krucifix och avgudabilder
Står det inte i bibeln att man inte får göra gudabilder? Ändå gör ju ni kristna kors med Jesus på. Hur kommer det sig?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.