Följ Bibelfrågan på Facebook

Ger bibeln kristna rätt att dräpa?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Mord är och förblir mord även om det är sanktionerat av samhälle, politiker och prästerskap och utförs av statsanställda bödlar - i fängelser eller på slagfält.

Fråga: Varför finns det krigslagar i en bok där det står som ett av de viktigaste budskapen att "man skall icke dräpa". Och de "heliga korstågen". Berättigas det att döda bara för att man är kristen? Står ni över alla lagar? (A.S.)

Nej, man har verkligen inte rätt att döda bara för att man är kristen. Tvärtom! En kristen får inte döda sin nästa. De "heliga korstågen" stod totalt i strid mot allt vad kristen tro heter.

Livet är en gåva från Gud. I grund och botten är det något av Gud själv, eftersom Gud är liv och allt liv är av Honom. Livet i oss är en del av Gud - Guds "andedräkt". Den ende som har makt och rätt att råda över människans liv och död är Gud.

Därför är det enligt Guds ord alltid ett brott mot hans vilja när vi tar oss rätten över liv och död, när vi självsvåldigt dödar en människa och utplånar ett liv som Gud har gett. I den frågan är bibeln helt entydig. Det finns inga undantag. Att man krigade på det gamla Israels tid och att människor som kallat sig kristna i alla tider har dödat lika mycket som alla andra - både genom "lagliga dödsstraff" som genom att döda människor som man, genom att ge dem beteckningen "fiender", har ansett bör straffas kollektivt - förändrar ingenting. I alla tider har människor som kallat sig kristna både dömt sin nästa till döden och utan att tveka utbildat sig till att ta livet av sin nästa, och det har utförts otaliga fruktansvärda grymheter i kristendomens namn - av korstågsriddare, av conquistadorer och av häxbrännande präster - men det rubbar inte Guds ord.

Guds vilja, Guds lag, är densamma även om inte vi (eller Israels folk) lydde eller lyder den. Med andra ord: Mord är och förblir mord även om det är sanktionerat av samhälle, politiker och prästerskap och utförs av statsanställda bödlar - i fängelser eller på slagfält. Att dräpa är att dräpa även om vi lever i en kultur där dräpandet är accepterat. (Och det var det i de kulturer som beskrivs i Gamla testamentet, som ju faktiskt är israeliternas "historiebok" som beskriver folkets historia ända sedan Abrahams tid.)

Att vara kristen är att tillhöra Kristus - därav själva ordet "kristen" - och ha honom som sitt enda föredöme, sin förebild. Bibeln uppmanar oss att sträva efter att följa honom, försöka leva så som han levde - låta oss ledas av Gud i allt. (Paulus definierar faktiskt i sitt brev till den romerska församlingen, Rom 8:9, en kristen just som en människa som "har Kristi ande".) Det innebär att Kristus lever genom människan - inte bara bildligt talat, utan verkligen - och så att Kristi personlighet, Guds eget väsen, som är kärlek (1 Joh 4:8), kommer till uttryck i allt hon tänker och gör (Gal 2:20).

"Den som säger att han förblir i honom (dvs den som säger sig vara kristen) måste själv leva så som han levde" (1 Joh 2:6)

"Att vi har lärt känna honom [Jesus] förstår vi av att vi håller hans bud..." (1 Joh 2:3)

"Kristus... gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår" (1 Petr 2:21)

Den som inte lever som kristen är helt enkelt inte kristen - oavsett om han själv påstår det. För det räcker ju naturligtvis inte att påstå sig vara något. Om man mördar sina medmänniskor (något som alltså står helt i strid mot allt vad kristendom heter), så visar man genom sitt eget handlande helt klart att man inte är kristen. Jag blir inte vare sig president, miljonär eller kines bara för att jag påstår mig vara det, och detsamma gäller detta att vara kristen. Det räcker inte att säga sig vara det. Någon sa en gång angående konflikten mellan protestanter och katoliker på Irland att "det är synd att det finns så många protestanter och katoliker där - och så få kristna..."

Som Jesus själv uttryckte det: det är på "frukten" vi känner en människa. Det är våra handlingar - och resultatet av våra handlingar - som visar om vi är kristna eller inte. Inte de etiketter vi ger oss själva.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför dödar Gud?
I Gamla testamentet läser man på flera ställen om hur Gud dödar, eller låter människor, döda. Hur kan man förena det med att Gud är god och älskar alla människor lika mycket?

Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld.

Får Nero en andra chans?
Kommer människor som Nero, som lät kristna brännas på bål, att få en andra chans till himlen?

Dagsaktuella budord
De tio budorden förlorar aldrig sin aktualitet. Med tanke på hur världen ser ut är de kanske mer aktuella än någonsin

Är våld alltid synd?
Var det inte fel av Jesus att använda våld och slå och piska både människor och djur när han drev ut penningväxlarna ur templet?

Finns det rättfärdiga krig som Gud tillåter?
Det här är en fråga som jag funderat mycket på, när det t ex gäller Hitler och andra världskriget, Gulfkriget och Saddam och andra konflikter där det med ord och diplomati inte går att resonera med förövarna. Är det på inga vilkor okej att föra krig även om syftet är att sätta stopp för folkmord, slaveri och andra grymheter?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.