Följ Bibelfrågan på Facebook

Prövningar

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud har aldrig lovat att en kristen ska vara förskonad från problem, svårigheter och lidanden.

Fråga: Står det inte i Bibeln att vi inte ska prövas över vår förmåga? Hur kommer det sig då att det finns kristna människor som mår så psykiskt dåligt att de tar sina liv? Har vi inte prövats över vår förmåga när det går så långt utan Guds ingripande mirakel? Jag tror att frågor som denna kan påverka många människors tillit till en kärleksfull Gud. (M.S.)

Man skulle kunna ställa samma fråga om troende som drabbas av svåra sjukdomar som slutligen medför döden. Har inte de prövats över sin (fysiska) förmåga? Eller troende som drabbas av så svåra fysiska handikapp att de slutligen tar sitt liv? Har inte de utsatts för svårare prövningar än de orkat med?

Jo, visst har de det. Men Gud har aldrig lovat något annat. Han har aldrig lovat att en kristen ska vara förskonad från problem, svårigheter och lidanden. Sanningen är den att Gud ingenstans lovar den som är kristen ett smärtfritt liv utan fysiska eller psykiska lidanden som i vissa fall kan vara bokstavligen outhärdliga. Troende har lidit på alla tänkbara sätt genom tiderna - och förr eller senare dött, ibland även tagit sitt eget liv.

Sådana prövningar slipper ingen människa undan. Men de psykiska och fysiska lidanden vi drabbas av är konsekvenser av olika omständigheter och förhållanden i vår tillvaro. Bibeln säger ingenstans att någon människa ska slippa undan det fysiska livets alla motgångar och prövningar, som ibland kan bli så stora att hon tar sitt liv, säger bibeln inget om. Tvärtom säger bibeln att den som följer Jesus får räkna med att det kan komma att innebära förföljelser och till och med döden.

Men det bibelställe du syftar på - 1 Kor 10 - handlar inte om prövningar i allmänhet, dvs de lidanden och svårigheter som alla människor oundvikligen drabbas av i större eller mindre grad - och som för somliga kan bli så svåra att de tar sitt liv. Vad det handlar om här är de prövningar - de "prov" - som Gud låter oss utsättas för i syfte att pröva vår tro, få oss att mogna och stärka vår beslutsamhet att följa honom och förlita oss på hans hjälp. Vad Paulus säger i sitt brev till församlingen i Korint är alltså att Gud inte utsätter den troende för några prövningar och frestelser som är så svåra att han inte kan övervinna dem.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kan Gud ångra sig?
Kan Gud ångra sig eller inte? Några Bibelord säger att Gud inte kan ångra sig, medan andra bibelord säger att han ångrar vad han gjort.

Varför stoppar inte Gud allt lidande?
Om Gud är kärleken och om Gud är allsmäktig, varför ser han då inte till så att det blir slut på all ondska och allt lidande?

Didache - de tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

Inleder Gud oss i frestelse?
Varför ber vi i 'Fader vår' att Gud inte ska inleda oss i frestelse? Det står ju i bibeln att Gud aldrig frestar någon.

Är satan mäktigare än Gud?
Djävulen framställts ofta som om han vore jämbördig med, eller till och med starkare än, Gud.

Är olyckor Guds straff?
Är naturkatastrofer och olyckor av olika slag straff från Gud?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.