Följ Bibelfrågan på Facebook

Har människan verkligen en fri vilja?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Har människan en fri vilja? Se Rom 9:15-16. (M.Ö.)

Jadå, visst har människan en fri vilja. Vi bestämmer över våra handlingar. Vad Paulus säger här är att vi inte råder över Guds handlingar:

"[Gud] säger ju till Mose: 'Jag skall förbarma mig över vem jag vill och vara barmhärtig mot vem jag vill.' Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden utan på Guds förbarmande."

Det är inte vår vilja som bestämmer huruvida - och mot vem - Gud ska visa barmhärtighet eller inte, utan det är ett beslut som fattas helt och hållet av Gud.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bestraffar Gud ett fritt tänkande?
Om vi inte lyder Gud, utan handlar efter vår egen fria vilja som han har gett oss, då straffas vi med döden. Knappast särskilt gudomligt, eller hur?

Har änglarna en fri vilja?
Vad säger bibeln? Har änglar fri vilja? Eller är den begränsad? Eller har de inte fri vilja?

Fri vilja i himlen?
Har vi en fri vilja även i nästa tillvaro? Måste det då inte kunna bli konflikter och människor som bryter mot Guds vilja även där?

Är det Jesus eller vi som väljer?
Bibeln säger att Jesus ska hämta upp sina 'utvalda'. Men om det är Jesus som väljer, vad händer då med vår fria vilja?

Tro eller inte tro - kan någon välja själv?
Om man inte kan välja om man ska tro eller inte, utan det är Gud som ger trons gåva till utvalda personer, hur kan då Jesus säga att de som inte tror ska bli dömda? Människan måste kunna välja om hon ska tro eller inte. Annars kan hon ju inte stå ansvarig för att hon inte tror.

Kan man välja att tro eller inte tro?
Hur kan Gud döma en människa för att hon inte tror. Man kan väl ändå inte själv rå för att man inte tror på något?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.