Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur kan judar, kristna och muslimer ha samma gud?

Gud är densamme och Jesus är densamme även om de olika religionerna har olika uppfattningar om dem.

Fråga: Letade igenom svar på några frågor och det jag hittar är mycket förvirrande! Den första fråga jag letade efter svar på var: Tillber islam samma Gud som Kristna? Svar som jag hittar: I princip samma gud! Fråga två: Är Jesus en profet inom islam? Svar: Ja! Och jag hittar att Judar och Kristna och islam i princip tillber samma Gud! Och min fråga till er: Hur får ni det att gå ihop? Kristendomen: Jesus är Gud. Judendomen: erkänner inte Jesus som frälsare. Islam: Jesus är en av de mindre profeterna. Min fråga! Hur får ni det att det är samma Gud? (T.F.)

Svar: Det är egentligen inte så förvirrande, utan det handlar om hur olika religioner ser på Gud och Jesus.

Judar, kristna och muslimer tror på samma gud, Gamla testamentets Gud (hebreiska "JHVH", uttalat Jahve eller Jehova), Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som skapade världen, som räddade Noa undan syndafloden, som gav Mose lagen etc etc - allt detta som Bibeln (och även Koranen) berättar om.

De kristna tror att den galileiske rabbin Jesus var och är denne Guds son, som avrättades av romarna men uppstod och for upp till himmelen och ska återkomma för att upprätta Guds rike på jorden.

Judarna betraktar Jesus som en vanlig kringvandrande predikant som avrättades av romarna.

Muslimerna betraktar Jesus som en profet, men tror inte att han är Guds son. De tror inte heller att han avrättades utan att han togs levande upp till himmelen. Vidare tror de att Jesus ska återvända, tillintetgöra Antikrist, härska som muslimsk kalif och sprida islam över hela världen som då kommer att uppleva både andliga och världsliga välsignelser. Efter ett långt liv kommer Jesus att dö och begravas bredvid Muhammed.

Jag kan inte se några problem med att få det att gå ihop. Gud är densamme och Jesus är densamme även om de olika religionerna har olika uppfattningar om dem.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är muslimerns Allah vår Gud?
Vissa påstår att muslimernas gud Allah är samma gud som "våran" Gud. Men jag har hört att när man läser Koranen kan man se att Allah inte är samma gud som Gud. Kan du ge mig några tecken på att det är skillnad på Gud och Allah.

Var Jesus jude?
Vi är några som fört en diskussion ett bra tag nu, och diskussionen handlar om Jesus och huruvida han var jude eller inte. Ena parten menar att han inte var jude eftersom judendomen är en tro och Jesus var kristen, andra parten menar att Jesus var jude. Vad anser ni?

Hade Jesus förståelse för andra religioner?
Skulle du kunna ge exempel ur bibeln där Jesus visar förståelse och omtanke med de människor som föds in i andra religioner?

Hur kom kristendomen till?
Jag skulle vilja veta hur kristendomen egentligen kom till? Jag har hört många altenativ på det men väldigt komplicerade svar. Har ni något lätt svar på det?

Är Guds namn Jehovah?
Det vanligaste namnet på Gud i bibeln är JHVH, ett hebreiskt ord som kommer från verbet 'att vara' och står för någon eller något som 'är aktivt närvarande'.

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? Kommer religionen/religionerna att överleva?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.