Följ Bibelfrågan på Facebook

Splittrat i Lukas evangelium?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Lukas evangelium är en kronologisk sammanställning av flera personers vittnesmål.

Fråga: När jag läser Lukas 1:26-56 delar den sig i tre delar, som inte verkar höra riktigt ihop. Del 1 1:26-38, Del 2 1:39-45 och Del 3 1:46-56. Hur ligger det till med denna/dessa text/er? (H.S.)

Lukas berättar själv i inledningen till sin "Jesusbiografi" att han kontrollerat de uppgifter från ögonvittnen och andra källor som andra sammanställt före honom, och att han sedan skrivit ner alltsamman i kronologisk ordning. Hans evangelium är följaktligen en sammanställning av flera personers vittnesmål.

Juni/juli 6 f Kr: Lukas berättelse inleds med bakgrunden till Jesu syssling Johannes födelse (ängelns budskap till Sakarias, Johannes pappa). Johannes ska 30 år senare bli känd som Johannes Döparen och även bli den som döper Jesus.

Dec 6 f Kr/jan 5 f Kr: Sedan följer bakgrunden till Jesu egen födelse (ängelns budskap till Maria) och Marias besök hos sin kusin Elisabet (Johannes mamma) som då är gravid i sjätte månaden. Marias glädje över att Gud utsett just henne att föda Messias, som en dag ska upprätta Guds rike på jorden, återger Lukas i form av vad som brukar kallas 'Marias lovsång'.

Mars/april 5 f Kr: Därefter berättas om Johannes födelse tre månader senare och om hans pappas glädje, som Lukas återger som 'Sakarias lovsång'.

Sept/okt 5 f Kr: I det följande kapitlet berättas om Jesu födelse som äger rum ett halvår efter Johannes födelse.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns författare
Vet man vilka det var som skrev böckerna i Bibeln?

När skrevs evangelierna?
När författades de fyra evangelierna i Nya testamentet?

Profetia om Johannes döparen
Jag har läst någonstans, kan inte erinra mig var, att Maria besökte Elisabeth när bägge var gravida och Elisabeth sades uttala en profetia angående döparens kommande betydelse. Finns detta återgivet i några bibliska eller apokryfiska eller andra texter?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Jesus och Johannes döparen
Umgicks Jesus och Johannes Döparen vid fler tillfällen än vid Jesus dop? Gjorde Jesus något för att fria Johannes när denne senare fängslades?

Lukas
Vem var egentligen Lukas som skrev evangeliet. Jag har förstått att han var läkare, men vet man nåt mer om honom?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.