Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur många svenskar är kristna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar om ni har någon statistik som visar hur många svenskar som är troende och besöker kyrkan. (K.G.)

Det finns ingen riktigt säker statistik, men man brukar säga att ca 15-20 procent av befolkningen över 18 år har någon form av gudstro och att 2-3 procent är kristna, dvs själva bekänner sig tillhöra Jesus.

En i sammanhanget intressant enkätundersökning genomförd av Svenska Kyrkans Unga presenterades för några år sedan av SKS. Den visade att till och med bland de ideellt arbetande ledarna inom Svenska kyrkan var bara 20 procent bekännande kristna (en siffra som naturligtvis borde ha varit 100 procent).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så 'bra'?

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen?

Församlingsmedlem utan tro?
Kan man vara medlem i en kristen församling även om man inte har någon kristen tro?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.