Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför hänvisar Nya testamentet till Mose lag?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Detta var en lag som gällde bland judarna på Nya testamentets tid, och som alla judar kände till och accepterade.

Fråga: I Hebreerbrevet 10:28 står det att "Den som överger Moses lag måste utan förskoning dö, om två eller tre vittnar mot honom." Men Nya Testamentet innebär det nya förbundet som den kristna läran lär ut? Varför finner man en sån här vers då i NT? (J.A.)

Hebreerbrevets författare vill helt enkelt visa allvaret i att överge sin tro på Guds son (att "trampa Guds son under sina fötter") - och han gör då en jämförelse med de gammaltestamentliga lagar som fortfarande gällde bland judarna under det första århundradet av vår tideräkning.

Lagen föreskrev dödsstraff för den som upphävde eller övergav Mose lag (precis som man fortfarande i muslimska länder straffar den som överger islam med döden), och vad författaren menar är att om det var ett så allvarligt brott att förkasta Mose lag - hur mycket allvarligare var det då inte att förkasta Guds egen son?

Att den här versen finns i NT beror alltså på att det var den lag som gällde bland judarna på Nya testamentets tid, och som alla judar kände till och accepterade. Om hebreerbrevet hade skrivits i dag i Sverige så kunde författaren lika gärna ha gjort en jämförelse med något brott som enligt svensk lag ger livstids fängelse och skrivit att "om det nu är ett så allvarligt brott att förkasta svensk lag att det ger livstids fängelse, hur mycket värre straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter".

Att göra en sådan jämförelse behöver inte innebära att man stöder eller förespråkar denna lag, utan det är bara ett konstaterande av faktum: det är den lag som gäller i landet.

Medan det gamla förbundet var ett fysiskt förbund mellan Gud och ett enskilt folk, israeliterna, och även innehöll lagar och föreskrifter för just detta folk (inte för några andra folk, varken då eller senare), är det nya förbundet ett andligt förbund mellan Gud och alla människor som accepterat Jesus som Messias (oavsett i vilka länder de lever och oavsett vilka nationella lagar de lyder under), och dess skrifter - Nya testamentet - innehåller varken några lagar, föreskrifter eller rekommendationer om straff för några brott.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret.

Vem väljer vilka bibliska lagar som gäller?
Som lärare får jag ständigt frågan varför man inom vissa samfund håller stenhårt på vissa saker i bibeln, t ex att kvinnor inte får vara präster eller att homosexualitet är en synd, medan man inte alls tycker att andra saker som står i bibeln är viktiga - det står t ex väldigt tydligt att vissa straff skall utdömas för vissa brott. Ingen propagerar för att sådana straff skall införas. Vem/vilka avgör vad som skall betonas och vad som skall tystas ner? Varför hålla stenhårt på vissa saker men inte på andra?

Testamente i biblisk mening
Vad betyder 'testamente' så som ordet används i beteckningarna 'Gamla testamentet' och 'Nya testamentet'?

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Är kristendomen fri eller styrd
Är kristendomen en fri eller en styrd religion? Är det en lätt eller svår religion att följa? Hur bör en sann kristen människa leva? Vilka regler och ideal ska en kristen leva efter? Vad innebär detta konkret i den troendes liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.