Följ Bibelfrågan på Facebook

Regler inom kristendomen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den kristna tron är tron på att alla människor har möjlighet att få evigt liv i Guds rike om de accepterar Jesus som Messias.

Fråga: Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån? (A.R.)

Den kristna tron består inte av regler, utan det är tron på att alla människor - oavsett ras, religion, nationalitet, kön etc - är skapade till Guds avbilder och har möjlighet att få evigt liv i Guds rike om de accepterar Jesus som Messias (enligt bibeln den kommande härskaren i Gudsriket) och som sin Herre och börjar följa honom och leva efter Guds vilja - så som han gjorde - redan här och nu. Däremot betraktar man de Tio budorden i bibelns Gamla testamente som en "Guds grundlag" för mänskligheten. Den säger att det är fel att stjäla, fel att döda, fel att vara otrogen etc etc - och det är ju sådant som de flesta, även icke kristna, håller med om.

Ett par andra "grundprinciper" som man strävar efter att upprätthålla är två uppmaningar från Jesus i bibelns Nya testamente: "Älska din medmänniska som dig själv" och "Var sådan mot andra som du vill att de ska vara mot dig". Även det är ju sådant som praktiskt taget alla - oavsett om de är religiösa eller inte - instämmer i (även om det inte är så många som lyckas följa det).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Räcker det att bara tro?
När en människa har verklig tro så kommer den ofrånkomligen till uttryck i handlingar som är i harmoni med denna tro.

Kristendomens grundregler
Jesu ’gyllene regel’ är något långt mer än ett förbud mot att göra onda gärningar.

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Hur ska någon kunna leva som Jesus?
I Petrus första brev står det att vi ska ha Jesus som förebild och gå i hans fotspår, men är det verkligen möjligt för någon människa att göra det?

Vad gör en troende, praktiserande kristen?
Den kristna tron innehåller inte några fastslagna ritualer som de troende måste utföra med någon sorts regelbundet.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.