Följ Bibelfrågan på Facebook

Värnlösa barns dag och Trettondedagen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Har försökt begripa det här med stjärntydarna från Österlandet och Betlehemsmorden. Som jag förstår det: Trettonde dagen efter jul anländer stjärntydarna med guld, rökelse och myrra till Jesus i stallet. Herodes blir sur på att stjärntydarna inte hjälpt honom att hitta den nya Messias och låter döda gossebarn i Betlehem. Men Menlösa/Värnlösa barns dag är ju 28 december (alltså INNAN stjärntydarnas ankomst). Får inte ihop tidslogiken. (H.B.)

Det finns ingen logik i det hela. De här olika datumen är bara de datum då man av tradition har firat/högtidlighållit olika händelser som utspelades kring Jesu födelse (de ortodoxa kyrkan firar t ex Jesu födelse den 7 januari, då vi firar Trettondedagen).

I själva verket vet vi ingenting om när någonting av detta utspelades. Men med utgångspunkt från diverse uppgifter kan vi sluta oss till vilket år som är det sannolikaste födelseåret (5/4 f Kr) och vilken månad Jesus troligast föddes (september/oktober) - och sedan försöka gissa oss fram till resten...

Eftersom Jesus bars fram i templet och välsignades 40 dagar efter sin födelse, bör detta ha skett i mitten av november. Först någon gång därefter - alltså när Jesus var minst två månader gammal - kom de österländska "vise männen" till Jerusalem. Efter att ha besökt Herodes begav de sig till Betlehem och huset där Josef, Maria och Jesus nu bodde. När stjärntydarna återvänt till sitt hemland gav Herodes order om att alla pojkar under två år i Betlehem skulle dödas, varvid Josef flydde med kvinna och barn till Egypten, en sträcka på cirka 15 mil. Mordet på barnen bör följaktligen ha ägt rum någon gång i november/december.

Josef, Maria och Jesus stannade i Egypten några månader, och efter Herodes död vid påsken år 4 f Kr återvände de och bosatte sig då i Marias hemby Nasaret i Galileen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Menlösa barns dag
Jag är född den 28:e december, på menlösa barns dag. Vad betyder "menlösa barns dag" och har den dagen någon som helst betydelse för kyrkan idag?

Trettondedagen
Varför firar vi Trettondagen?

Nasaret eller Betlehem?
I Luk 2:4 bor Josef i Nasaret och åker därifrån till Betlehem. I Matt 2:22f får Josef i en dröm uppmaningen att bosätta sig i Galilleen, och bosätter sig då i Nasaret. Hur går detta ihop? Antingen kom de väl från Nasaret, eller också flyttade de dit, på Guds anmaning, efter Jesu födelse?

Mikas profetia om Betlehem Efrata
Undrar rörande Mika 5:2 som är en profetia om Jesus. Vissa kristendomskritiker menar att i 1 Krön 2:50-52 visar att Efrata är en släkt och att det är denna som Mika syftar på.

Kejsar Augustus skattskrivning
Skattskrivningar var inte något som genomfördes på ett enda givet datum överallt, utan de gjordes område för område och tog ofta flera år att verkställa.

Jerusalem elleer Egypten?
Hur kan Jesus ha burits fram i templet i Jerusalem efter 40 dagar, som det står i Lukasevangeliet, om Josef och Maria tog med sig honom och flydde till Egypten och stannade där ända tills Herodes hade dött?

Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josephus Flavius - för att Herodes den store dödade gossebarn upp till 2 års ålder som berättas i Matteus?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.