Följ Bibelfrågan på Facebook

Vänta med att 'säga ja' till Gud

Bibelfrågan: Frågor och svar

När vi inser att Gud finns, att bibeln är hans ord, att Jesus är Kristus och att han gav sitt liv för att vi skulle få leva för evigt,då måste vi göra vårt val.

Fråga: Hur länge kan man vänta med att 'säga ja' till Gud. Spelar det någon roll om man gör det som ung eller gammal? (P.F.)

Varje människa har en gudagiven rätt att få evigt liv. Gud skapade oss enbart för detta syfte - för att vi skulle bli lika honom, för att vi skulle bli hans barn (inte i någon sorts bildlig eller symbolisk bemärkelse, utan bokstavligen), hans avbilder - andliga evighetsvarelser precis om han. Det är hela meningen med vår existens.

Den här skapelseprocessen börjar med en fysisk tillvaro och "slutar" med ett evigt, andligt liv. Men för att kunna ta steget från vår nuvarande, begränsade, materiella existens till en andlig tillvaro måste vi fatta beslutet att följa Gud. Guds förhoppning och önskan är att inte någon enda människa ska gå förlorad. Han vill att alla ska bli räddade och få evigt liv. Men han tvingar inte någon. Vi är i vår fulla rätt att besluta oss för att nöja oss med den här korta, fysiska tillvaron.

Gud har gjort oss till individer med en fri vilja just för att vi ska kunna nå det mål han har satt upp för oss - att bli lika honom, bli hans avbilder, fullkomliga som han, evigt levande som han. Det är ett fullkomligt fritt val - om vi vill nöja oss med livet här på jorden eller om vi vill gå vidare. Vi väljer alla själva. Och det är ett val vi måste göra. Vi kommer inte undan. Och att låta bli att välja är också ett val!

Bibeln säger klart att när Gud kallar oss till tro och öppnar våra ögon för sanningen, när han genom den heliga anden får oss att förstå hans vilja och vi har börjat tro på honom (för somliga händer det nu, för andra kommer kallelsen under den stora evangelisation och väckelse som blir verklighet när Guds rike börjar breda ut sig över jorden, eller - för dem som aldrig fått någon möjlighet att "välja sida" - vid den uppståndelse som äger rum efter Guds tusenåriga rike på jorden), då är avgörandets stund för vår del.

När vi inser att Gud finns, att bibeln är hans ord, att Jesus är Kristus och att han gav sitt liv för att vi skulle få leva för evigt - när vi inser att vi måste välja om vi ska följa honom eller inte (oavsett när vi inser det) - då måste vi göra vårt val. Då måste vi fatta vårt beslut, det beslut som avgör om vi ska få leva en evighet tillsammans med Kristus eller inte. Då måste vi ta ställning och välja om vi ska följa honom eller inte - välja om vi ska acceptera Jesus som vår frälsare, vår räddare som räddar oss undan döden - välja om vi ska överlåta oss åt honom och låta hans ande leda oss resten av livet och vidare genom uppståndelsen och in i oändligheten - helt enkelt välja mellan liv och död.

Om vi "väntar med att välja sida" - dvs om vi medvetet och avsiktligt fortsätter att leva som vi gör i avsikt att eventuellt göra något åt saken vid ett senare tillfälle - så är det i sig självt ett ställningstagande, ett val, där vi klart visar vår inställning till Gud och hans vilja: att vi föredrar att gå vår egen väg och hålla honom utanför vårt liv. Och det kan bli ett beslut som avgör hela vår framtid.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Vilka är Guds utvalda?
Jesus var den första människan som uppstod till evigt liv, men han skulle följas av 'många bröder'.

Vara kristen eller leva livet?
Visst ska vi leva livet. Men varför inte också sikta på att leva för alltid?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Guds plan för mänskligheten?
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Ska människan bli lik Gud?
Var syftet med människan att hon skulle bruka och vårda skapelsen och lyda Gud, inte att hon skulle bli som Gud och ha kunskap om gott och ont?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.