Följ Bibelfrågan på Facebook

Var fanns förbundsarken?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag håller på med ett litet arbete om förbundsarken och undrar om det finns någon "sammanställning" på var och när förbundsarken var på olika ställen? (J.H.)

Jag känner inte till någon sammanställning av var arken fanns under den här perioden, så jag gör ett försök att skapa en sådan nu:

När israeliterna ledda av Josua gått över Jordan omkring 1400 f Kr placerades förbundsarken tillfälligt i Gilgal.

Efter erövringen/förstörelsen av Jeriko ca 1400 f Kr drog israeliterna vidare till den lilla grannstaden Aj (Jos 6:16-20). Efter slaget vid Aj lät Josua bygga ett altare mellan bergen Gerisim och Eval. Där fanns förbundsarken då Josua läste lagens ord för folket (Jos 8:33).

När israeliterna intagit hela landet (Jos 12), ca 1380 f Kr, fördes arken till Shilo (Jos18:1) där den sedan förvarades med undantag för en tid då den fanns i Betel (Dom 20:26-27).

Under Samuels tid, 1000-talet f Kr, fanns den i Shilo (1 Sam 3:3). När israeliterna gick i krig mot filisteerna, ca 1070 f Kr, hämtade man förbundsarken från Shilo (1 Sam 4:3) till slagfältet vid Even Haeser i hopp om att den skulle ge seger. I stället led man nederlag och filisteerna tog med sig arken från Even Haeser (1 Sam 4:11).

Filisteerna tog arken först till Dagons tempel i Ashdod, sedan till Gat och därefter till Ekron (1 Sam 5-6). Efter sju månaders hemsökelser beslöt filisteerna att återlämna den till israeliterna. Den fördes på en vagn till Bet-Semes på Juda stams område (1 Sam 6:13-15). Därefter flyttades den till Abinadabs hus i Kirjaat-Jearim en dryg mil nordväst om Jerusalem (1 Sam 7:1-2) där den blev kvar i ca 70 år.

Omkring år 1000 f Kr befallde kung David att den skulle hämtas till Jerusalem (1 Krön 13:5-6). Den fördes då först till gatiten Obed-Edoms hus där den stod i tre månader (1 Krön 13:13-14). Slutligen fördes den, ca 1000 f Kr, till Jerusalem, buren av leviterna (1 Krön 15:1-29). Där förblev den sedan i ett tält under resten av Davids regeringsstid (2 Sam 6:12-19) med undantag för de tillfällen då arken var med då David drog ut i krig (2 Sam 11:11). Även när David flydde undan Absalom ville prästerna följa med honom med arken, men han skickade tillbaka den till Jerusalem (2 Sam 15:24)

När Salomo färdigställt templet ca 950 f Kr flyttades arken från tältet på Sion in i det allra heligaste i templet på Morias berg.

Efter Salomos tid nämns arken bara i 2 Krön 35:3 där det står att kung Josia ca 620 f Kr befallde att arken skulle föras tillbaka till templet. Den måste således ha tagits ut ur templet, vilket antingen kan ha skett under någon av Josias företrädares regeringstider eller i samband med de omfattande reparationer av templet som gjordes under Josias tid.

Förbundsarken blev sedan kvar i templet tills Jerusalem intogs och förstördes av Nebukadnessars styrkor år 586 f Kr (Jer 3:16). 2 Mackabeerboken 2:5-6 berättar dock att profeten Jeremia före den babyloniska invasionen lät gömma arken i en grotta i "det berg som Mose besteg för att få se Guds eget land", dvs berget Nebo.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är 'Sion' för något?
I psalmer och så sjunger man ibland om 'sion'. Vad är det för något?

Urim och Tummim
I Gamla testamentet nämns någonting som kallas Urim och Tummim och som tydligen användes när man drog lott eller något i den stilen. Vad var det för något?

Var finns stentavlorna med tio Guds bud?
Min 10 åriga son har frågat mig angående stentavlorna med de tio budorden, om de har hittats och var de i så fall finns förvarade någonstans? Hans lärare trodde att de hade krossats.

Tempelpelarna Jakin och Boas
Jag skulle vilja ha upplysningar om pelarna Jakin och Boas. Enligt uppgift stod de vid ingången till Salomos tempel. Höjd, längd och omkrets om det finns svar på detta. Liksom typ av pelare. Hur de var utsmyckade, vad namnen betyder, skilde sig åt i utformning, material, kort sagt allt som finns att veta eller hänvisning till var svaren finns att hämta.

Den sjuarmade ljusstaken från Jerusalems tempel
Vad hände med den stora ljusstaken som fanns i israeliternas första tempel?

Var finns förbundsarken?
Vad hände med förbundsarken som israeliterna bar med sig under hela ökenvandringen efter flykten från Egypten?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.