Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem var Nehemja?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar om Nehemja var en profet? Har Gud talat med honom? Hur vet man att han var eller inte var profet? (N.N.)

Nehemja räknas inte till profeterna. Däremot spelade han en viktig roll vid återuppbyggnaden av Jerusalem efter återkomsten från den babyloniska fångenskapen och det är om detta som Nehemjas bok handlar.

Han tillhörde ättlingarna till de judar som deporterats till Babylon år 586, men liksom många andra hade han vuxit upp under persiskt styre (sedan perserna erövrat Babylon) och med tiden fått en ansvarsfull befattning som munskänk vid den persiske kung Artaxerxes I:s hov.

Nehemja berättar i sin bok att när han fick veta att Jerusalems stadsmurar, som förstörts då de babyloniska härarna intog staden år 586 f Kr, ännu inte byggts upp, bad han om kungens tillåtelse att bege sig till vad som nu var den persiska provinsen Juda för att återuppföra murarna. År 445 utsågs han av Artaxerxes till ståthållare över Juda under det persiska riket och tilläts bege sig till Jerusalem för att få till stånd ett återuppförande av stadens murar. Vid hans ankomst till Jerusalem satte sig emellertid många av de ledande männen i staden emot hans planer och försökte hindra honom. Men han samlade folket och lyckades fullborda arbetet på 52 dagar.

I syfte att återbefolka Jerusalem, vars invånarantal sjunkit kraftigt, befallde han att var tionde jude måste bosätta sig i huvudstaden. Han införde också en rad religiösa och sociala reformer.

Nehemja stannade kvar som ståthållare i 12 år. År 433 återvände han till Persien, men redan året därpå reste han tillbaka till Jerusalem för att reda upp vissa missförhållanden där. Han genomdrev flera lagar, exempelvis om utbetalning av lön till leviterna, högtidlighållande av sabbaten och upphävande av blandäktenskap.

Delar av Nehemjas bok är skrivna i jagform och utan tvekan nedtecknade av Nehemja. Övriga delar är antingen skrivna av Nehemja, prästen Esra (som ansvarade för återuppbyggandet av Jerusalems stadsmurar tillsammans med Nehemja) eller någon okänd författare.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När började judarnas fångenskap i Babylon?
Enligt profetiorna i Daniel, Jeremia och Sakarja skulle judarna vara fångar i Babylon i 70 år. Men om de fördes bort i fångenskap år 586 f Kr och återvände år 539 f Kr när Babylon intogs av perserna, så blir det är ju bara 47 år. Hur går det ihop?

Varför släpptes judarna ur fångenskapen?
Judarna togs ju som fångar till Babylon. Hur kom det sig att de släpptes igen?

Nebukadnessar
Jag skulle vilja veta mer om Nebukadnessar och hur det kom sig att han bad just Daniel komma och tyda hans drömmar.

Den babyloniska fångenskapen
Jag behöver veta allt om judarnas fångenskap i Babylon.

Nehemjas datering
Jag undrar hur man ska tolka de båda tidsangivelserna som finns i Neh 1:1: ”Det hände i månaden Kislev i det tjugonde året” och i Neh 2:1: ”Det hände i månaden Nisan, i Artasastas tjugonde regeringsår.”

Nebukadnessar och judarna
I vilket rike och under vilken tid regerade Nebukadnessar och på vilket sätt ingrep han i judarnas historia?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.